Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Consulaten Roemenië

2.05.337
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.337
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1860-1954

Omvang:

8,30 meter; 735 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Frans, Roemeens..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de posten, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Roemenië op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de levering van onderzeeboten aan Roemenië in de jaren twintig, het Koninklijk Huis van Roemenië, handelsovereenkomsten met Nederland en de Nederlandse Vereniging in Roemenië.

Archiefvormers:

  • Gezantschap Boekarest; Consulaat-generaal/vice-consulaat Boekarest, 1921-1951; 1952-1954
  • Vice-consulaat Galati, 1860-1948
  • Vice-consulaat Braila/Constantza/Ploesti, 1872-1940

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het gezantschap te Boekarest uit de jaren 1921- 1954 werd in 1960 en 1967 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief was geordend volgens een rubriekenstelsel. Alle ingekomen en uitgaande stukken werden in chronologische volgorde ingeschreven in de agenda. Als extra toegang op de agenda gold de klapper. Aan de hand van een aan elk stuk toegekende en in de agenda vermelde code werden de stukken vervolgens opgeborgen in verzameldossiers.

Tevens is in de inventaris het archief opgenomen van de Nederlandse Vereniging te Roemenië. Het secretariaat van de vereniging werd gevoerd vanuit het gezantschap, reden waarom het verenigingsarchief aldaar werd beheerd. Vanwege de geringe omvang (1 archiefdoos) is besloten om het verenigingsarchief als rubriek te voegen bij het gezantschapsarchief. Tot 1952 maakte men gebruik van een lettercode. Aan elke letter werd een rubriek toegekend. In 1952 is men overgegaan tot het gebruik van de decimale code van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het archief over de jaren 1921- 1954 had een omvang van 107 dozen (11,9 meter). In 1990 is het archief geselecteerd door G.P. de Vries van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze selectie zijn 85 dozen (9 meter) vernietigd. De vernietiging is geschied volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het archief van het consulaat in Boekarest uit de jaren 1912-1942 werd in 1951 naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht. Dit archief bestaat uit bestanddelen van zowel het consulaat-generaal als het consulaat. De ordening van het archief was chronologisch op correspondentienummer en gedeeltelijk alfabetisch. In 1989 is het archief geselecteerd door J.P. de Haas van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De omvang bedroeg aanvankelijk 4,75 meter. Na vernietiging is 1,5 meter overgebleven.

Het archief van het (vice-) consulaat Galati over de jaren 1860-1948 is in 1951 geschoond naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht. De omvang is 4 meter. De stukken over de jaren 1841 (oprichting van het consulaat) tot 1860 ontbreken. Deze zijn destijds niet meegestuurd vanuit Roemenië. De stukken zijn veelal chronologisch geordend en per jaar gebundeld. In 1982 is het archief geïnventariseerd door J.A.M. Poulisse van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er heeft geen nadere vernietiging plaatsgevonden. Meer informatie over het archiefbeheer van het (vice)-consulaat Galati is te vinden in de oude toegang inv. nr. 732.

De archieven van de vice-consulaten Constantza, Braila en Ploesti over de jaren 1872-1940 hadden een omvang van 2,3 meter. In 1991 zijn de archieven bewerkt door G.P. de Vries van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze selectie is 2 meter archief vernietigd volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 1960.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: