gahetNA in the National Archives

Delegatie Conferentie Washington

2.05.32.20
J.P. de Haas
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.32.20
Author: J.P. de Haas
Nationaal Archief, Den Haag
1972
CC0

Periode:

1921-1922

Omvang:

0.10 meter; 12 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat minuten van politieke rapporten en ingekomen telegrammen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dossiers betreffende de vlootpolitiek van de vijf grote mogendheden en Nederland, diverse memoranda en rapporten betreffende de politieke en militaire situatie in China, de Sovjet-Unie en de Pacific. Tenslotte aantekeningen van een onderhoud met het Amerikaanse delegatielid Root over het vijfmogendheden- (1921) en het negenmogendhedenverdrag (1922).

Archiefvormers:

  • Nederlandse Delegatie ter Conferentie van Washington (1921-1922)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Op uitnodiging van de Verenigde Staten vaardigde de Nederlandse regering in oktober 1921 een delegatie af naar de conferentie van Washington. Op deze conferentie waren de belangrijkste onderwerpen van gesprek de beperking van de bewapening en de verhouding tussen China en de vreemde mogendheden.

De samenstelling van de Nederlandse delegatie was als volgt:

Vertegenwoordigers:

  • Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, werkzaam bij het Departement van Buitenlandse Zaken als Hoofd van de Afdeling Diplomatieke Zaken;
  • Dr. E. Moresco, benoemd Vice-president van de Raad van Indië.

Plaatsvervangend-vertegenwoordiger:

Mr. J.C.A. Everwijn, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington Jhr. Mr. W.H. de Beaufort, gezantschapsraad te Washington, benoemd buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Athene.

Jhr. Van Karnebeek verliet Washington begin januari 1922 en liet de leiding der afvaardiging over aan Jhr. Beelaerts van Blokland.De conferentie had als voornaamste resultaat zes verdragen, waarvan de belangrijkste zijn:

Een viermogendhedenverdrag tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan van 13 december 1921 betreffende de handhaving van de status-quo in het eilandengebied in de Stille Oceaan.

Een vijfmogendhedenverdrag van 6 februari 1922 tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan en Italië, waarbij de regeling der maritieme bewapening werd vastgesteld in de verhouding 5:5:3:1,75:1,75.

Een negenmogendhedenverdrag van 6 februari 1922 tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan, Italië, België, Nederland, Portugal en China betreffende de verhouding tussen China en vreemde mogendheden.

Verder werden een aantal resoluties en verklaringen aanvaard, waarvan voor Nederland vooral van belang was de verklaring van de vier mogendheden, waarin de rechten van Nederland op zijn overzeese gebiedsdelen in het Verre Oosten werden geëerbiedigd.

De conferentie werd in februari 1922 gesloten.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: