gahetNA in the National Archives

Consulaat Bouchir

2.05.32.15
J.P. de Haas
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.32.15
Author: J.P. de Haas
Nationaal Archief, Den Haag
1973
CC0

Periode:

1888-1934

Omvang:

0.15 meter; 7 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Consulaat te Bouchir werd opgericht in 1868 en was aanvankelijk een belangrijke post vanwege de Javaanse suikerhandel op Bouchir. Met het wegvallen van deze handel na de suikercrisis, eind 19e eeuw, verdween de voornaamste betekenis van de post Bouchir. Vanaf 1900 werd het consulaat waargenomen door Franse en Britse gezanten. Het Consulaatsarchief bevat in hoofdzaak uit een serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken.

Archiefvormers:

  • Consulaat Bouchir

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: