gahetNA in the National Archives

Consulaat Bouchir

2.05.32.15
J.P. de Haas
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.32.15
Author: J.P. de Haas
Nationaal Archief, Den Haag
1973
CC0

Periode:

1888-1934

Omvang:

0.15 meter; 7 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Consulaat te Bouchir werd opgericht in 1868 en was aanvankelijk een belangrijke post vanwege de Javaanse suikerhandel op Bouchir. Met het wegvallen van deze handel na de suikercrisis, eind 19e eeuw, verdween de voornaamste betekenis van de post Bouchir. Vanaf 1900 werd het consulaat waargenomen door Franse en Britse gezanten. Het Consulaatsarchief bevat in hoofdzaak uit een serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken.

Archiefvormers:

  • Consulaat Bouchir

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Consulaat te Bouchir

In 1868 werd in Bouchir de eerste consulaire post en tevens de eerste officiële Nederlandse vertegenwoordiging in Perzië opgericht met als titularis R.C. Keun. (Benoemd bij Koninklijk besluit van 15 februari 1868).

Zijn ressort strekte zich uit over Perzië, Irak en enige staatjes aan de zuidkust van de Perzische golf. In 1879 kreeg Keun de persoonlijke titel van consul-generaal.

In de loop der jaren ging Bouchir in betekenis achteruit. De suikercrisis had ertoe geleid dat er geen aanvoer van Javasuiker meer plaatsvond. Hierdoor viel een voorname reden van bestaan van de post weg. Zo werd het consulaat-generaal voor Perzië in 1889 overgeplaatst naar Teheran, dat de laatste jaren voor de handel belangrijker was geworden. Keun ging naar Bangkok. In Bender Bouchir bleef een consulaat.

W. Groeneweg werd bij Koninklijk besluit van 22 april 1890/34 tot consul te Bender Bouchir benoemd. Hij vervulde deze post tot hij ontslag kreeg bij Koninklijk besluit van 29 april 1895/45.

Als opvolger werd H.C. van der Zee aangesteld (bij Koninklijk besluit van 7 april 1897/30), die als consul werkzaam was tot hij bij Koninklijk besluit van 30 januari 1900/28 zijn ontslag nam.

De waarnemend consul W. Moesman droeg het beheer van het consulaat in 1903 over aan de vice-consul van Frankrijk, R. Chaloin. Vanaf deze tijd werd het beheer van het consulaat waargenomen door Frankrijk (1903-1911 en 1926-1934) en Groot-Brittannië (1913-1925). De Perzische regering liet enkele malen weten het niet eens te zijn met de waarneming van het Nederlandse consulaat door andere mogendheden.

Het consulaat Bouchir werd opgeheven bij Koninklijk besluit van 24 oktober 1934/41.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: