Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Consulaat-Generaal Wenen

2.05.303
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.303
Author: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1939-1947

Omvang:

2,70 meter; 202 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Duits..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen; de instelling, voorbereiding, werkzaamheden en opheffing van de Nederlandse Militaire Missie en de oprichting van het Gezantschap. De correspondentie en dossiers betreffen oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals schadeclaims, terugvorderingen door Nederlandse bedrijven, vluchtelingen en displaced persons, het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Wenen, repatriëring van Nederlanders uit de Sovjet Unie en Oostenrijk, Nederlanders in het concentratiekamp Mauthausen, restitutie van Joodse eigendommen en opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Daarnaast stukken inzake exportbevordering, handelsbelangen, bevordering van het toeristenverkeer van Nederland naar Oostenrijk, conferenties en congressen, luchtvaartovereenkomsten met de KLM, uitzending Oostenrijkse kinderen naar Nederland en wintersportvakanties van de koninklijke familie in Oostenrijk.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Wenen, 1939-1947
  • Gezantschap Wenen, 1946-1954
  • Nederlandse Militaire Missie Wenen, 1946

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het Consulaat-generaal en de Nederlandse Militaire Missie te Wenen over de periode 1939-1947 werd in 1960 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief had een omvang van 3 dozen (0,3 meter). Tijdens de inventarisatie door G.P. de Vries van het ministerie van Buitenlandse Zaken is 1 doos (0,1 meter) vernietigd volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 1960.

Het archief van het Gezantschap en de Nederlandse Militaire Missie over de periode 1946-1954 werd in 1968 naar Den Haag overgebracht. Het besloeg 4,60 meter, hierbij kwam nog 0,40 archiefbescheiden die uit het 2e blok (1955-1964) van het archief van Wenen werd gelicht, waaronder twee agendaboeken. Ongeveer 0,25 meter werd uit het archief verwijderd en toegevoegd aan het 2e blok archief. Na selectie door G.J.M. de Graaf van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de hand van de ministeriële beschikking van 1960 resteerde 3,25 meter ter bewaring. De Nederlanders Militaire Missie bestond alleen in 1946: er is al vanaf 1942 archief gevormd tot en met 1947.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: