Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Gezantschap V.S., 1814-1940

2.05.13
J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, J.A. Poulisse, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.13
Author: J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, J.A. Poulisse, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1814-1946
merendeel 1814-1940

Omvang:

25.80 meter; 1239 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Inventaris bestaat uit drie archiefblokken van het Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika. Veel series ingekomen en minuten van uitgaande brieven. Ook een aantal stukken betreffende bijzondere onderwerpen, en politieke en economische zaken. Daarnaast o.a. stukken inzake de regeling van geschillen; en inzake het consulaat en het personeel; protocollaire aangelegenheden; staatkundige en militaire zaken; financiële en monetaire zaken; en de behartiging van de belangen van Nederlanders, Luxemburgers en Duitsers. Tevens zijn twee inventarisnummers gereserveerd voor bescheiden afkomstig van het Nederlands consulaat te Baltimore.

Archiefvormers:

  • Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika
  • Consulaat Baltimore

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Archiefblok 1814-1881

Vernietiging: buiten deze herinventarisatie is gehouden de serie minuten van aan het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage verzonden missives [1825-1881]. Deze categorie bescheiden zal voor vernietiging worden voorgedragen. [zie bijlage II].

Archiefblok [1816] 1882-1910 [1913].

Zowel bij de bewerking in 1970 als bij de recente bewerking is een gedeelte van het archief voor vernietiging afgezonderd, in totaal 2.1 m'. De omvang van het archief bedraagt na bewerking 6.2 m'.

Archiefblok [1902] 1910-1940 [1946]

Vernietiging van archiefbescheiden vond reeds op de post plaats. De aanvullende vernietiging tijdens de inventarisatie bleef daarom beperkt tot twee meter bescheiden. Een verklaring van vernietiging is als bijlage bij de inventaris opgenomen. De omvang van het geïnventariseerde archief is 14 meter.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: