gahetNA in the National Archives

Gezantschap Frankrijk

2.05.102
L. Geevers, J.A.M. Poulisse, A.L.M. van Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.102
Author: L. Geevers, J.A.M. Poulisse, A.L.M. van Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1866-1940

Omvang:

44.50 meter; 1770 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een gedeelte is gesteld in het Frans en Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Frans-Nederlandse betrekkingen in de negentiende eeuw liepen om verschillende politieke redenen niet echt soepel. Door het Franse protectionisme had Nederland weinig kansen voor uitbreiding van de handel, totdat in 1885 een nieuw handelsverdrag werd gesloten tussen beide landen. Deze en andere ontwikkelingen weerspiegelen zich in het archief van het Gezantschap te Frankrijk. Het bevat o.a. stukken betreffende een staatsbezoek dat president Falliéres van Frankrijk aan Nederland bracht in juli 1911 en een staatsbezoek aan Frankrijk van koningin Wilhelmina in juni 1912, het aandeel van Nederland in de wederopbouw van Noord-Frankrijk, de Nederlands-Brits-Franse onderhandelingen inzake een War Trade Agreement. Daarnaast bevinden zich in het archief stukken met betrekking tot koloniale aangelegenheden, intellectuele samenwerking en uitvindingen. Het archief bevat eigentijdse toegangen zoals agenda's, klappers en een kaartsysteem verwijzend naar de dossierindeling.

Archiefvormers:

  • Gezantschap te Frankrijk (Parijs)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: