Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

BuZa / A-dossiers

2.05.03
J. Woltring
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.03
Author: J. Woltring
Nationaal Archief, Den Haag
1973
CC0

Periode:

1815-1940

Omvang:

245.60 meter; 1813 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De A-dossiers zijn gevormd door de afdeling Politieke Zaken. Deze afdeling behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, waarbij de omvang van de dossiers sterk uiteen loopt. Het archief bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties, grensregelingen, naturalisatie, nationaliteitskwesties, Nederlanders in het buitenland, visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea. In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder andere stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken, schade-eisen van Nederlanders door oorlogsschade, vluchtelingen, geïnterneerden in Nederland en de vredesconferentie.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Diplomatieke Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Juridische Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Eerste Afdeling Politieke Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Uitvoerige (eigentijdse) toegangen op de correspondentie zijn te vinden in agenda's, indices, kaartsystemen en naamklappers die zijn ondergebracht in toegang:

2.05.34: Inventaris van de toegangen op de Afdelingsarchieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1871-1940.

Verwante archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • 2.05.01: Inventaris van de afdelingsarchieven van het Ministerie van Buitenlandse zaken 1813-1870
 • 2.05.18: Inventaris van het Kabinetsarchief e.a. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1871-1940
 • 2.05.38: Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken B-Dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden) (1858) 1871-1940 (1955)
 • 2.05.35: Inventaris van de numerieke serie van het departementsarchief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1918-1940
 • 2.05.37: Inventaris van de Directie Economische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1919-1940
 • 2.05.48.01: Inventaris van de restbescheiden behorend tot het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1871-1940 welke buiten de chronologische en dossier-ordeningen zijn komen te staan

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: