gahetNA in the National Archives

BiZa / Statistiek

2.04.23.02
R. Kramer
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.23.02
Author: R. Kramer
Nationaal Archief, Den Haag
1986
CC0

Periode:

1845-1878

Omvang:

3.50 meter; 37 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het organiseren van de tienjarige volkstellingen, het verzamelen van aantallen geboorten, huwelijken en sterften, het opstellen van voorschriften voor de registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters viel tot 1848 onder de afdeling Binnenlands Bestuur, daarna onder het bureau, vanaf 1857 de afdeling Statistiek. Het chronologisch geordende en nogal onvolledige archief bevat stukken over de bovengenoemde onderwerpen. Jaarlijkse staten van landverhuizers zijn buiten het verbaal gehouden en te raadplegen door middel van twee achteraf vervaardigde klappers.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Afdeling Binnenlands Bestuur 1848
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Eerste Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit, Bureau Statistiek 1848-1851
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Eerste Afdeling Algemene Zaken en Comptabiliteit, Bureau Statistiek 1851
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Tweede Afdeling Binnenlands Bestuur 1852-1857
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken/ Achtste Afdeling Statistiek 1858-1878

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • open20-23 Indices, met hoofdenlijsten. 1857-1878 4 delen

  De indices over de jaren 1848-1856 bevinden zich in de volgende archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

  • 1848 eerste Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit, inventaris 2.04.03, inv.nr. 56
  • 1849-1851 eerste Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit, vanaf 1851 februari 24 eerste Afdeling Algemene Zaken en Comptabiliteit inventaris 2.04.04, inv. nrs. 255-257
  • 1852-1855 tweede Afdeling Binnenlands Bestuur, inventaris 2.04.05, inv.nrs. 1325-1328.

  In de index over 1856 ontbreekt het gedeelte betreffende statistiek, de verblijfplaats daarvan is onbekend.In de index over 1856 ontbreekt het gedeelte betreffende statistiek, de verblijfplaats daarvan is onbekend.

 • open24-25 Klappers op de indices. 1859-1878 2 delen

  De klappers over de jaren 1848-1858 bevinden zich in de volgende archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

  • 1848 eerste Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit, inventaris 2.04.03, inv.nr. 73;
  • 1849-1851 eerste Afdeling Generaal Secretariaat en Comptabiliteit, vanaf 1851 februari 24 eerste Afdeling Algemene Zaken en Comptabliteit, inventaris 2.04.04, inv. nrs. 284-286;
  • 1852-1857 tweede Afdeling Binnenlands Bestuur, inventaris 2.04.05, inv.nrs. 1355-1361.

  De klapper over 1858 ontbreekt.

 • open26I-26XII Staten van landverhuizingen overzee. 1845-1878 12 pakken

  Op de staten van landverhuizingen overzee is een digitale index beschikbaar.

Comments by visitors

Hallo, ik zoek de afstammelingen van mijn vader , Richenel Johan Lie A tjam geboren te slootwijk en overleden te moengo in 1951. mijn voorouders zijn chinezen, maar ik kom nergens de naam tegen in het archief.. ik weet dat deze chinees uit macau in de 1800 is gekomen naar suriname en heeft 1 dochter verwekt, wat mijn grootmoeder moest zijn en die woonden te Slootwijk, getri, of baggri plantages toen die tijd,

waar kan ik beginnen te zoeken om mijn voorouders te vinden.

Uw reactie is doorgezet naar de collega's van de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hallo, ik zoek naar aanwijzingen om gegevens tevinden over mijn grootouders: Chevalier-Beljaars, Jacqueline.
Opa Chevalier (Fransman) heeft in het Franse leger gezeten en schijnt via Ceylon/ Sri Lanka naar Indie te zijn geimigreerd en uit welke verbintenis uiteindelijk mijn vader Henri Alphons (1904) is geboren.Vader is dienstplichtig KNIL militair geweest op Sumatra/ Medan en schijnt ook nog een taxi bedrijf gehad te hebben ??!
Wie geeft mij de 1e aanzet ?
Alvast dank.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: