Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Enquêtecomm. Bouwsubsidies

2.02.34
CAS 1241
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.34
Author: CAS 1241
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1946-1989
merendeel 1986-1988

Omvang:

17,20 meter; 620 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit aantekeningen, verslagen van gesprekken en verhoren, studierapporten en correspondentie van de commissie, alsmede de documenten welke de ministeries, instellingen en particulieren hebben ovegelegd aan de commissie.

Archiefvormers:

  • Parlementaire Enquetecommissie Bouwsubsidies, 1986-1988

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

De begin- en eindcesuur worden bepaald door de periode die de stukken, die in het archief van de enquêtecommissie zijn opgenomen, bestrijken. Dit betreft de jaren 1946 – 1989. De enquête werd tussen november 1986 en maart 1988 gehouden. De kernperiode is daarom 1986 - 1988 met daaraan tussen haakjes toegevoegd de datering van het oudste (1946) en het jongste stuk (1989).

De indeling van de toegang is primair vormgegeven door het aanbrengen van een scheiding tussen de eigen stukken (Rubriek 1.1.1) en de stukken aangeleverd door organisaties en personen ten behoeve van het onderzoek (Rubriek 1.1.2).

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: