gahetNA in the National Archives

Tweede Kamer Gedrukte Stukken

2.02.21.02
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.21.02
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1814-1940

Omvang:

115.00 meter; 942 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zogenaamde Gedrukte Stukken bestaan uit wetsontwerpen, memories van toelichting, verslagen van commissies en nota's van de ministers. Ze werden vóór de vergadering gedrukt, uitsluitend ten behoeve van de Kamerleden, en wel in één kolom ter breedte van de helft van de pagina, zodat er ruimte over bleef voor aantekeningen. Na afloop van de vergadering verscheen een versie in twee kolommen zonder blanco ruimte: de Bijlagen bij de Handelingen, die wel algemeen beschikbaar waren. Elke zaak die bij de Kamer aanhangig werd gemaakt kreeg in de Gedrukte Stukken een eigen, vetgedrukt nummer, waarbij aan de afzonderlijke stukken over die zaak een eigen onder¬nummer werd toegekend. In de jaren 1815-1848 waren de stukken niet genummerd, daarna werd per jaar opnieuw genummerd. Het archief bevat naast de grote serie genummerde bijlagen enkele afzonderlijke series, zoals: de Koloniale verslagen (over de jaren 1851-1921), verslagen van de Staatsrekening (1852-1928) en van de Algemene Rekenkamer (1851-1938), de verslagen over het Onderwijs (1849-1930) en het Armwezen (1848-1936). Ook is er een kleine serie kaarten en tekeningen als bijlagen van Kamerstukken (1850-1940).

Archiefvormers:

  • Tweede Kamer der Staten-Generaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

In een tractaat van 19 april 1839 tussen Nederland en België werd afgesproken dat de waterlozing van Vlaanderen naar Nederland zou geregeld worden met een afzonderlijke overeenkomst (art. 8). Met een overeenkomst dd. 20 mei 1843 werd dit probleem ten gronde uitgewerkt. In artikel 38 van genoemde overeenkomst wordt verwezen naar een kaart bestaande uit drie bladen waarop alle kunstwerken zijn aangeduid.
De heer Peter van Goch van het Centraal Informatiepunt (CIP) Tweede Kamer der Staten-Generaal meldt mij dat deze kaart niet gevoegd is bij de overeenkomst. Hij verwijst mij naar uw diensten.
Mag ik u vragen mij mee te delen of deze kaart in uw bezit is en, zo ja, onder welke voorwaarden ik daarvan een kopie zou kunnen verkrijgen ?
Met dank en vriendelijke groet
Dirk Vancraeynest
Ontvanger-griffier
Oostkustpolder
Brugge (België)

Geachte heer Vancraeynest,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: