gahetNA in the National Archives

Alg. Rekenkamer / Comptabel Beheer

2.02.09.08
Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.09.08
Author: Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1814-1953

Omvang:

146.00 meter; 1103 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Algemene Rekenkamer is belast met het toezicht op de financiën van de overheid. Uitgangspunt bij de controle op de staatsuitgaven vormden de bij de wet vastgestelde hoofdstukken van de Staatsbegroting. Met het oog op de financiële controle voerde het college zelf een begrotingsboekhouding om na te gaan, of het toegestane krediet van elk artikel van de begroting niet werd overschreden en om de cijfers van de Staatsrekening te kunnen vaststellen.
Het archief is primair ingedeeld per ministerie. Het grootste deel betreft de comptabiliteit van het departement van Financiën en daaronder ressorterende diensten zoals: de Algemene Rijkskassier, de provinciale Ontvangers-generaal, het Agentschap van Financiën, het Amortisatiesyndicaat, de ontvangers der domeinen. Er is ook een serie staatsrekeningen over de jaren 1823-1899. De uitgaven van het ministerie van Koloniën betreffen alleen de in Nederland gedane uitgaven. Onder het hoofd Koloniën zijn ook ondergebracht de verantwoordingsstukken bij de rekeningen van aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij geconsigneerde gouvernementsproducten (1875-1938), met gegevens over de opbrengst van veilingen van koffie, kinabast, tin en andere producten. Ook zijn er stukken betreffende de verantwoording van betalingen in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië uit de jaren 1863-1868, met lijsten van slaven per plantage en per plantage-eigenaar (ook te raadplegen op de website van het Nationaal Archief).

Archiefvormers:

  • Algemene Rekenkamer

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: