gahetNA in the National Archives

West-Indisch Comité

2.01.28.01
A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.28.01
Author: A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1899
CC0

Periode:

1791-1805
1795-1800

Omvang:

254 inventarisnummers; 31,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale gescheven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de kust van Guinea en America (1795-1800) bevat met name resoluties met de toegangen en bijlagen, en stukken uit de geheime archieven van de directie van het West-Indisch comité. Vergelijkbare documenten zijn bewaard gebleven van de afdelingen van het Comité, nl. Politie en Justitie, Militie en Defensie en Commercie en Finantiën.
De rubrieken stedelijke gedeputeerden en ambtenaren van de departementen Amsterdam en Middelburg bevatten eveneens resoluties met de toegangen daarop en bijlagen.
De stukken uit de koloniën (Suriname, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en de Kust van Guinea) zelf zijn zeer divers, het betreft verzoekschriften, brieven, resoluties, persoonslijsten en financiële documenten en journalen van gouverneurs, waaronder Jurriaan François de Frederici (1751- 1812) die strijd voerde tegen de marrons.

Archiefvormers:

  • Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Amsterdam Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Commercie en Finantie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Militie en Defensie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Politie en Justitie Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Rotterdam Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement Zeeland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De archieven van de directie en de stedelijke departementen van het West-Indisch Comité zijn beschreven in een voorlopige inventaris, waarvoor A. Telting, die tot 1907 de archieven van de besturen van de West-Indische koloniën beheerde, vermoedelijk aan het eind van de negentiende eeuw de aanzet gaf. ( Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven (VROA), 1889, 6; VROA 1891, 7; VROA 1890, 9; VROA 1892, 6; VROA 1893, 8; VROA 1894, 6; VROA 1895, 53; VROA 1896, 14; VROA 1898, 7. Wellicht hebben de archivarissen Leupe of Hingman, die zich vóór deze periode met het inventariseren van de Oost- en West-Indische archieven bezighielden, zich eveneens over de archieven van het West-Indisch Comité gebogen: VROA, 1865-1877, 135. ) Of de inventarisator archiefbescheiden heeft vernietigd - de in 1814 opgestelde inventaris vermeld stukken die nu verloren gegaan lijken te zijn - of dat reeds vóór overdracht is vernietigd, is niet bekend. Dat laatste lijkt het meest voor de hand te liggen.

Telting overleed in 1907 en liet in zijn kast vele losse stukken achter die hij uit de West-Indische archieven, waaronder die van het West-Indisch Comité, had gehaald. Zijn opvolger, J. de Hullu, inventariseerde deze "verspreide West-Indische stukken" en bracht afgedwaalde bescheiden terug. In 1978 zette Van Marle dit werk voort. ( ARA, plaatsingslijst Verspreide West-Indische Stukken, nummer toegang 1.05.06. ) Van Marle vulde de archieven van het West-Indisch Comité eveneens aan met enkele stukken die zich in het archief van de Directie ad interim/Raad der Koloniën bevonden. ( ARA, inventaris van het archief van de Directie ad interim/Raad der Koloniën, nummer toegang 1.05.02, 12-13. )

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: