Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Oorlog / Stamboeken voor 1813

2.01.15
W.H. Avelingh
Nationaal Archief, Den Haag
1959
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.01.15
Author: W.H. Avelingh
Nationaal Archief, Den Haag
1959
CC0

Periode:

1795-1813

Omvang:

12,00 meter; 331 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is onderverdeeld in twee hoofdrubrieken te weten Militaire Stamboeken etc. vóór 1813 en Militaire pensioenen vóór 1813. Een militair stamboek vermeldt van elke militair het nummer en de staat van dienst. De eerste hoofdrubriek bevat als subrubriek de stamboeken van de infanterie, artillerie en cavalerie met hun onderdelen uit de jaren 1795-1810. Het betreft zowel officieren, als onderofficieren en minderen.Een tweede subrubriek vormen de stam- en naamlijsten, - en mutatiestaten, onder meer van officieren infanterie, artillerie, genie en cavalerie in dienst van de Bataafse republiek. Met staten van dienst sinds 1786 en een alfabetische klapper.
Daarnaast zijn er naamlijsten van garnizoensofficieren bewaard gebleven, die gelegerd waren in onder meer Suriname, Curaçao en aan de Kaap de Goede Hoop, evenals naam - en stamlijsten van officieren in Franse dienst. Uit 1797 dateert een naamlijst van leerlingen en kinderen van militairen.

Archiefvormers:

  • Agentschap van Oorlog
  • Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
  • Departement van Oorlog
  • Ministerie van Oorlog
  • Raad van Oorlog
  • Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Andere toegang

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog voor 1813, Stamboeken, nummer toegang 2.01.15, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. ...

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Geachte heer/mevrouw,

Ik zou graag willen weten of Toeg. nr. 2.01.15 de inventarisnrs. 313 t/m 321 reeds teruggevonden is? Deze nummers waren sinds 2010 zoekgeraakt..

Met vriendelijke groet

Ik ben opzoek naar mijn voorouders.
militair Hendrik Jacobus de Nijs te Ambon op 13-12-1873. is mogelijk de vader van mijn grootvader is hier een stamboek van?

ik ben op zoek naar Theodorus Weijmans, oppercommandeur Rijdende Trein. In 1798 werd in Heusden dochter Eliasabetha gedoopt.

Ik ben op zoek naar de geboortedatum van soldaat/muzikant in het Franse leger: Johannes de Jager. Ook zoek ik daar de voorouders van. Kunt u mij helpen? Hartelijk dank. C.W.J. Guldenmundt.

Ik zoek de pensioenstatus van Frederik Mees geboren 1740 in Regenstein -overleden1817 Den Bosch
M.Oomes-Krijnen

Ik zoek Pierre Laudon Richard geboren 1755 (Parijs). Hij trouwde op 23 mei 1795 met Geertruida Menses, geb. 15 juni 1766 te Warffum, Groningen.
Volgens het huwelijksregister was Pierre Laudon Richard korporaal in het Frans Republikeins leger 3e batterij (bataillon?) vd 68 halve brigade . Kunt u mij helpen of eenigszins op weg helpen?
Vriendelijke groet,
H. de Jong, Emmen.

Geachte heer, mevrouw De Jong,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

goede avond
hoe weet ik de naam te vinden met toegangsnummer 20115 inventarisnr 59 forlio 132. of moet ik dan in het haags archief zijn. snap er niets van
hulp heel graag van iemand

Geachte Marian,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

op 12-07-1802 wordt Johanna Sophia Herst geadopteerd door de manhafte heer Gerardus Herst vaandrig in dienst der edele compagnie.
en in de bataviasche courant van 15-07-1820 wordt melding gemaakt van een niet opgehaald poststuk gericht aan Herst H. luitenant. (dit zo mogelijk Hermanus Herst kunnen zijn.
bestaat er nadere info over deze twee heren waarvan 1 zeker een voorouder van mij is.

Geachte R. Neijman,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer/mevrouw

Ben op zoek naar voorouders/familieleden

Mijn over grootvader Antonie de Keijzer trouwde op 10-07-1907 te Paramaribo met Maria Elisabeth Brouwer.
Antonie de Keijzer werd in 1868 te Beesd (Gelderland) geboren als zoon van Gradus de Keijzer en Pieternella Schuilenburg. Hij overleed op 06-03-1937 te Paramaribo.
In 1907 was hij van beroep militair, infanterist der tweede klasse.
Zou u me kunnen helpen?

M. de Keyzer , Amstelveen

Geachte heer/mevrouw,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer/mevrouw,

Officier Nicolaas du Plessis wordt vermeld, verder geen gegevens.
Ik zou graag willen weten, waar deze Nicolaas is geboren en in welke plaats ?
Hopelijk kunt u me helpen, alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,

Joop du Plessis.

Geachte heer Plessis,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Zoek informatir over Hendrik Ekelenburg. Geb. 27-09-1781 Zwolle. Komt voor in mil. stamboek 13e afd. infanterie onder nr. (1232 doorgehaald) 2789. wordt op 26 maart 1816 geroyeerd te Nijmegen Mil. Kant. Diedam. Als vader staat vermeld Peter (bij doopaangifte Edelberg) en als moeder Maria Buitenhof. Wie weet meer over voornoemde Hendrik (van) Ekelenburg.

Hans van Ekelenburg Vlaardingen

Geachte heer Ekelenburg,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik zoek Johannes Wijnheijmer, militair op VOC schip Pallas 13-11-1768 en overleden 10-01-1769 op het schip. Waar komt hij vandaan en wie was zijn vader, geboortedatum en echtgenote.
Jacq Wijnheijmer

Geachte heer Wijnheijmer,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hello Ik prober informative te zoeken over mijn vander Herman Johannes Bartel geboren te Rotterdam 07-07-1912 en overladen te Dokkum.
Hij was in de KNIL en eerder getrouwd met ene Jantinah. Hij heft ook kinderen met haar gehad maar daar sprak hij nooit over nadat hij ze niet heft kunnen vinden. I appreciate het erg graag als ik alle informative over hem kan krijgen i.e. Medalles etc. Hij heft zijn verpleger A gedaan in Batavia. Heel hartelijk bedankt. Mariette

Geachte mevrouw Georgiadis,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hoi ik ben op zoek naar twee voorouders:

1) Barend Hendrik Meijer geboren rond 1748 overleden op 30 januari 1781. Hij heeft op het schip gezeten Jonge Hellingman (Batavia). Hij is 19 januari 1772 in dienst getreden toen hij 24 jaar was en is wegens ziekte uit dienst getreden in 1777 toen hij 29 jaar was. Hij is vier jaar later overleden op 33 jarige leeftijd en had 6 kinderen.

Zijn vader heet Hendrik Hendriks Meijer en mijn vraag is. Waar is Barend Hendrik Meijer geboren en welke datum?

2) Johan Coendraad Schenk geboren rond 1760 en overleden op 21 september 1808 in Urk. Hij heeft op Terschelling gewoond en heeft daar in ieder geval twee kinderen gekregen, Johannes Schenk en Jacob Schenk. Hij was getrouwd met Johanna Geertrui de Bok.

De vraag is waar is Johan Coendraad Schenk en zijn vrouw geboren en wie waren hun ouders?

Groet

Geachte mevrouw, mijnheer Meijer,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hel lo was wondering when I get an answer to my question . It says that my reactive is doorgezet naa de afdeling Dienstverlening voor verdure behandeling. Submitted by J. Meijer on Dec5,2013. Greetings Mariette

Betreffende Barend Hendrik Meijer: graag zou ik contact hebben met J Meijer over de bronnen.
Uit mijn eigen onderzoek heb ik het volgdende: trouwboek Mijdrecht meldt zijn geboorteplaats Ravensbergh. Dit is met enige zekerheid het buurtschap Ravensbergh bij Sluipwijk.
In de trouw en begraafboeken van Sluipwijk heb ik een Hendrik Meijer gevonden, alsook een broer Daniel Meijer (vernoeming zoon Barend Hendrik). In zijn huwelijksinschrijving wordt plaats van herkomst vermeld: Ocht of Uchte, in het gebied van Hesse-Kassel, Duitsland.
Ik mis echter eenduidig bewijs dat dit de vader is van Barend Hendrik. Graag zou ik uw bron bij het onderzoek betrekken.
Met vriendelijke groet,
Sander Clement

Johannes/Jan Muys geboren/ged. Arnhem 5 januari 1766, z/v Willem Muys en Willemijn van Koppenhagen,
huwde 1) te Arnhem met Margaretha Winkelmans en 2) idem met Berendina van den Dom.
Zijn overlijden is nooit gevonden. Aangezien Margaretha een (militaire) weduwe was en Johannes zijn zoon Willem beroepsmilitair was, is vader Johannes mogelijk ook militair geweest.
Een Johannes Muys gevonden: 6de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon 1805 - 1807.

Is dat hem?

Groet,

Liekele Helmus

Ben op zoek naar mijn voorouder Gerrit Hasevelt, geb.05-06-1776 te 's-Gravenhage. Had vernomen dat hij in archief 2.01.15/A5/271 voor kwam. Staat hier ook zijn Registre Matriculenummer in? Hij is op 7-10-1804 bij de Garde geincorporeerd, op 08-08-1810 bij de 4eKomp. 11e Bat.Veteranen terechtgekomen en op 15-08-1811 bij de 1e Komp. 11e Bat. Veteranen terechtgekomen. Uit Frankrijk teruggekomen op 02-05-1814 en weer bij deze Compagnie geplaatst. Van zijn tijd in Frankrijk weet ik niets, vandaar dat mijn vraag naar zijn Registre Matricule voor mij belangrijk is.Vanaf 1804 tot en met 1829 weet ik vrij weinig van hem. Op 13-101829 is hij overgegaan bij de Garnizoenstroepen te Hoorn en later naar Delfzijl. Op 27-11-1855 is hij te Veenhuizen in het 2de gesticht gestorven. Hij woonde hier als veteraan met zijn gezin. Kan iemand mij van verdere informatie voorzien?

Met vriendelijke groet,

Jan Hazeveld

Geachte mevrouw Helmus,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer Hazeveld,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

L.S.
Ondergetekende is opzoek naar militairen uit het Frans Napoleontische
leger periode 1812 , welke met de Grande Armee , zijn meegeweest,
met de Nederlandse regimenten van Linie 124 , 125 of 126 ste Reg.van Linie.
In Franse Dienst.
En geboren in , of woonachtig in Rijswijk Z-H.
Ik hoop dat er iemand te vinden is welke afkomstig is uit deze plaats,
Of omtrek ?
Mocht er iemand zijn , uit de andere Nederlandse regimenten zou ook
geweldig welkom zijn.
Ik wil proberen deze persoon te volgen op zijn veldtocht naar Moskou in 1812,
Hopende op een antwoord , verblijf ik met vriendelijke groeten,
hartelijk dank,
Kees van der Zwan
kees.vd.zwan[at]hotmail.com
Rijswijk.

Geachte heer Van der Zwan,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

De vader was Hendrik Meijer is geboren 9-03-1727 z,n vrouw was Neeltje Jans van Houwelingen ze zijn getrouwd op 19-04-1748 en kregen 10 kinderen op 16-05-1768 kocht hij een stuk land voor te vervenen hij was toen 46 jaar zijn zoon was Barend Hendrik deze Barend Hendrik heeft gewerkt en gewoond bij kaag aan de Braasem Hij is getrouwd in Mijdrecht

Johan Peter Schüngel,Wapen Infanterie
Regiment Van Waldeck 1e regiment
Bataljon 1e Bataillon,Compagnie B, Aard van de bron Stamboek, Laagste jaar 1776
Kunt mij aub ook de geboortedatum 1756 ( ? ) de naam van zijn vader en moeder geven? Zijn vrouw heette Schimmel, Maria (Johanna),
groet,
Yvonne Luijbregts-Huijbregts

Geachte Luijbregts-Huijbregts,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar gegevens over de geboorteplaats en datum, alsmede de namen en voornamen van de ouders van soldaat Georg Cramer die diende in het 2de Bataljon van het 2de Regiment van den Heer Luitenant-Generaal vorst van Waldeck in Garnizoen te Zaltbommel. Zijn ondertrouw- en huwelijksgegevens (1778) zijn mij bekend. Gaarne een reactie. M.v.g.

hallo ik ben op zoek naar Karel Herman Rosen zat volgens mij bij de calverie/muziekant gedient tussen 1910-1920
heb een foto in uniform met koolbak maar weet verder niets wie kan mij verder helpen

Geachte heer Van Kommer

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Een voorouder van mij, Herman Joseph Lemaire, geboren in 1785 te Herve (in die tijd behorend tot de Nederlanden) heeft gediend in het leger van Napoleon.
Ik zoek gegevens over zijn militaire loopbaan, maar de gegevens, die ik vond zijn summier. Wat ik weet is het volgende.
Hij was luitenant infanterie en is tijdens een veldslag gewond geraakt. Zijn linker arm en been zijn geamputeerd. In 1817 woonde hij in Aire sur Lys (Pas de Calais, Noord-Frankrijk). In dat jaar is hij in Frankrijk genaturaliseerd. Voor zijn inzet is hij in Frankrijk benoemd tot Chevalier de l'ordre Royal de la Légion d'honneur.

Op de website http://www.ancestramil.fr/darnault/militaires/index_mili.php heb ik een aantal officieren met de naam Lemaire teruggevonden, maar helaas zonder voornaam.

Met dank voor uw hulp,
Jos Lemaire

Geachte heer Lemaire. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben opzoek naar Jan Groot,
Geboren 8 - 8 - 1792 te Broek in Waterland.
Hij is met het Napoleontische leger in 1812 naar Moskou opgetrokken.
Mijn vragen:
In welk regiment diende hij ?
Wat was zijn rang?
Hij heeft de veldtocht overleeft !
Wat is er over hem terug te vinden in de archieven , zo ja waar ?
Hartelijk dank,
Kees van der Zwan.
kees.vd.zwan[at]hotmail.com

Nog even een opmerking, ik kom ook iets tegen van Wilhelm Koster. officier.
Het is ook mogelijk dat Willem Koster, Wilhelm heette, hij kwam uit Hesperinghausen.
2.001.15
inv. 1 folio 26

inv. 138 folio 20

inv. 138 folio 242.

Goede morgen.

Ik ben op zoek naar Geert Okkes Kluin. * 1791 te Middelstum. In 1813 wordt er een tweeling aangegeven in Kantens (Gr) en daarbij wordt vermeldt dat de vader ( Geert Okkes Kluin) afwezig is met de Fransche Armee. Gaarne info over Geert Okkes Kluin. Eventuele onkosten verged ik graag. Ik ben lid van de NGV.
Klaas Reineking. Burchtweg 5 Haren (Gr) 9751 TM.

Beste mensen, ook ik ben op zoek naar verre familie, die mogelijk met Napoleon in "zee"zijn gegeaan
het betreft Jan Frederik en Gerrit Hufmeijer,of Hofmeijer die in 1804 uit een Amsterdams weeshuis zijn weggelopen zonder bestemming. Ook ik kan niets zinnigs vinden . Ideeën en hulp zijn altijd welkom
gr an

ik ben op zoek naar derk zuurman getrouwd met Marijke jans
zijn zoon is geboren in termunten bij delfzijl.
dd 10-04-1763 overl 28-06-1847
getr m geertruid boeles 24-05-1767 ovl 9-11-1848
3 kinderen

de naam van zijn zoon is hindriks derks zuurman

Ik ben op zoek naar Simon Henrich Anthon Voigt (Vogt) geboren in het Graafschap Lippe ca 1750. Was soldaat en is met het Duitse leger naar Nederland gekomen, gelegerd in Leiden. Voigt is in den Haag getrouwd met Caroline van Kuyk. Waar kan ik verdere informatie vinden
Hartelijke dank.

soldaat zuurman willem zijn daar meer gegevens van?

Geachte heer Zuurman,

Allereerst kunt u op de volgende website informatie vinden over welke informatie u in de stamboeken kunt vinden over Willem Zuurman en andere soldaten: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00239/achtergrond

U kunt een scan laten maken van de pagina uit het militair stamboek http://proxy.handle.net/10648/3db73ec2-001d-102e-86d7-0050569c51dd door in de volgende link op het winkelwagentje te klikken. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt het stamboek ook gewoon gratis na reservering inzien in onze studiezaal. Meer informatie over het laten scannen van de desbetreffende pagina en de optie tot reservering vindt u op de volgende site: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.01.15/i...

Ik hoop u voldoende op weg te hebben geholpen en mocht u nog verdere vragen hebben dan helpen wij u graag verder.

Ik ben op zoek naar verdere informatie over een voorouder, Arie van der Velden, geboren 04-09-1790 in Rockanje. Ik heb een kopie van een verklaring van het Departement van Oorlog dd 18 mei 1820. Hij was toen in dienst als kurassier en kreeg kennelijk een paspoort om naar huis te gaan.

Hij is op 20 april 1812 of 1813 toegewezen aan het 126e regiment van de linie. Via omzwervingen via Hamburg, Duitsland, Frankrijk en Brettanie is hij uiteindelijk weer in Rockanje beland.

Kunt u mij aangeven waar ik moet gaan zoeken of er nadere informatie over hem bekend is, stamboeknummer, etc.

In de Franse sites is tot nu toe geen informatie over hem te vinden.

Geachte heer de Groot,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. In de tussentijd heeft u voor uw onderzoek wellicht iets aan de volgende links:

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-militair-franse...
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/ik-zoek-militair-na-1813

1795 - 1813:
boek 66 nummer 191: Pieter Verhoeven zoon van Jan en Maria Heersels.
geboren te Helvoirenbeek (Hilvarenbeek) zomermaand(= juni) 1790, met een
signalement, aangenomen van 12 lentemaand(=maart) 1810 tot 12 lentemaand
1818. Hij is huzaar, maar niet al te lang, want de 17e van de
bloeimaand(=mei) 1810 deserteert hij, met medeneming van 1 vest, 1
ordinaire pantalon, 2 onderbroeken, 1 stalmuts, 1 stalbuis, 1 rijbroek, 1
paar handschoenen, 1 halsdoek en slot, 3 hemden, 2 streepjes, 2 paar
zakken, 2 haarlinten, 1 haarspeld, 1 paar laarzen, 1 paar sporen, 1 roskam
en borstel, 1 mondzak, 1 haverzak, 1 paardedeken, 1 linnesingel, 1
fourageerstreek, 1 krijgsriem, 1 manteljas, 1 poederzak, 3 kammen en 3
borstels.← Wie kan iets zeggen over de ouders van, geboortedatum en verder levensverloop van Pieter Jansz Verhoeven

Wellicht kunnen ze u bij het streekarchief Tilburg informatie verschaffen over de ouders van Pieter Verhoeven. In de DTB boeken van Tilburg en omgeving komt de combinatie Peter en Joannis Verhoeven 1x voor in 1790. Zie volgende link: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/res...

De naam van de moeder is hier echter Gijsberta van Oudenhoven.
Ik zet uw vraag tevens door naar het Centraal Bureau voor Genealogie.

Kunt mij informeren over Hermanus Havermans(Mijn vooropa)
Havermans,Hermanus
Soldaat
Toegangf 2.01.15. inventarisnummer 30. folionummer 56
Bij voorbaat mijn dank
Hoogachtend G van oosterhout

Goedenavond,

Ik heb een vraag over de bron 'Overlijdensakten van militairen in Franse krijgsdienst 1792-1815 (Toegang 2.01.15)):

Mijn betovergrootvader Jean Henri Roqué was een Fransman die met het Napoleontische leger naar Vlissingen was gekomen. Hij heeft daar met een Vlissings meisje een gezin gesticht en is op 1813 gesneuveld in de slag van Bautzen bij Dresden, op 20 mei 1813.

Mijn vraag is: staan in de genoemde 'Overlijdensakten' alleen Nederlandse militairen vermeld, of ook Franse militairen die in Nederland woonachtig waren?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Barbara Kooij

Geachte mevrouw Kooij,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: