gahetNA in the National Archives

Aanw. 1e afd. ARA

1.11.01.01
W.D. Post, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.11.01.01
Author: W.D. Post, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

14e eeuw - 1933

Omvang:

49.79 meter; 2223 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. En klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 15e, 16e, 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De plaatsingslijst van de collectie kleinere, los van archieven geraakte aanwinsten, bevat zeer uiteenlopende archiefbescheiden. Raadpleeg voor gebruik de zoekfunctie voor het vinden van persoonsnamen, scheepsnamen, instellingen en geografische namen.

Archiefvormers:

 • Admiraliteiten
 • Aerssen, van
 • Chambre Mi-Partie
 • College ter Admiraliteit in Friesland
 • College ter Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier
 • College ter Admiraliteit in Zeeland
 • College ter Admiraliteit op de Maze
 • College ter Admiraliteit te Amsterdam
 • Directie van de Sociëteit van Suriname
 • Generaliteitsrekenkamer
 • Gouverneur van Suriname
 • Gouverneur van Berbice
 • Gouverneur-Generaal en Raden van Indië
 • Gouverneur-Generaal van Suriname
 • Grote Raad van Mechelen
 • Hervormde Gemeente te Malakka
 • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden
 • Hoge Raad
 • Hof van Politie en Criminele Justitie Suriname
 • Hof van Holland
 • Leycester
 • Legaties
 • Nassause Domeinraad vanaf 1581
 • Nederlands-Portugees-Israëlitische Gemeente te Suriname
 • Raad der Koloniën
 • Raad van Brabant
 • Raad van Politie Suriname
 • Raad van Politie en Justitie Suriname
 • Raad van State, 1580-1795
 • Raad-extraordinaris van Indië
 • Stadhouderlijke Secretarie
 • Staten-Generaal, 1576-1588
 • Staten-Generaal, 1576-1796
 • Staten van Brabant
 • Staten van Holland en West-Friesland
 • Staten van Utrecht
 • Staten van Zeeland
 • VOC
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Delft
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Hoorn
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Rotterdam
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Waalse Gemeente te Rijssel
 • Waalse Gemeente van Aire
 • WIC, 1621-1674
 • WIC, 1674-1791
 • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen