gahetNA in the National Archives

Panhuys, van

1.10.64
H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.64
Author: H. van Felius
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1566-1922

Omvang:

4.40 meter; 596 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van persoonlijke en zakelijke aard van de leden van de familie Van Panhuys over de periode van 1566 tot en met 1922; onder meer stukken betreffende heraldiek, genealogie en nalatenschappen. Een groot deel van de familie bezette bestuurs- en officiersfuncties in zowel Nederland als Indië en Suriname. Het archief bevat enkele kaarten, tekeningen en foto's.

Archiefvormers:

 • Panhuys, Van
 • Buirette
 • Chatvelt
 • Colve
 • Copes
 • Heldewier
 • Thienen, Van
 • Sautijn, Van
 • Vasseur des Rocques, le
 • Volkhemer
 • Westpalm, Van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

    • Zoon van Charles van Panhuys en Margaretha de Sart, geboren Herstal 1 maart 1653, schepen en raad van Maastricht, overleed aldaar 23 augustus 1710, huwde Loosduinen 23 december 1685 Emilia Colve, gedoopt Hulst 20 december 1662, overleed Maastricht 25 maart 1728, dochter van Theodorus Colve en Agnes Schade.

    • Dochter van Charles van Panhuys en Margaretha de Sart, geboren in 1656, overleed ongehuwd ca. 1730.

    • Zoon van Huybert van Panhuys en Emilia Colve, geboren Maastricht 28 februari 1694, schepen en raad aldaar, commissaris-instructeur van de Staten-Generaal bij het Hoge Brabantse Gericht, schout van Cadier, secretaris van het Hoge Brabantse Gericht en lieutenant-drossaard van het land van Valkenburg, overleed Maastricht 4 december 1789, huwde 24 oktober 1729 Josina Aemilia Chatvelt, geboren 21 november 1705, overleed Maastricht 5 september 1786, dochter van François Chatvelt en Henriette Marie Copes.

    • Zoon van Huybert van Panhuys en Emilia Colve, geboren 1700, kapitein in Staatse dienst, overleed 1741, huwde Jacoba Elisabeth Chatvelt, geboren 1708, overleed 1738, dochter van François Chatvelt en Henriette Maria Copes. Hij hertrouwde na haar dood met Jeanne Petronella Wagardus.

    • Zoon van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 4 juli 1730, schepen en raad van Maastricht, commissaris-instructeur bij het Hoge Brabantse Gericht, schepen van Itteren en Mertzenhoven, lieutenant-drossaard en -stadhouder van het land van Dalhem, overleed Maastricht 4 april 1793, huwde 3 oktober 1760 Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 8 juni 1738, overleed aldaar 24 juli 1811, dochter van Jan Adolf Heldewier en Judith Halkett.

    • Zoon van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 5 december 1734, heer van Haeren, schepen van Maastricht, rentmeester-generaal der domeinen en geestelijke goederen in de landen van Overmaas, overleed Maastricht 23 januari 1808, huwde Oisterwijk 23 juni 1760 Angela Cornelia Orizandt.

    • Dochter van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 23 juni 1740, overleed aldaar in 1826, huwde Maastricht 12 augustus 1781 Pieter Bernard le Vasseur des Rocques, weduwnaar van Elisabeth van Kinschot, geboren Voorburg 4 mei 1714, kolonel in Staatse dienst, begraven Maastricht 24 mei 1786, zoon van Guillaume le Vasseur des Rocques en Marianne du Mesnil.

    • Dochter van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren Maastricht 30 november 1744, overleed Bergen op Zoom 30 november 1784, huwde Maastricht 14 februari 1773 Gijsbert Johan Hendrik van den Heuvel.

    • Dochter van Hendrik Aemilius van Panhuys en Josina Aemilia Chatvelt, geboren 1747, overleed ongehuwd 1820.

    • Dochter van Willem Huybert van Panhuys en Jacoba Elisabeth Chatvelt, geboren Maastricht 1737, overleed aldaar ongehuwd 1800.

    • Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 5 december 1764, generaal-majoor in Nederlandse dienst, Gouverneur-Generaal van Suriname, overleed Paramaribo 18 juli 1816, huwde twee maal, 1e met Clasina Alexandrina Elisabeth Reijnsdorp, 2e met Luise Friederike Auguste von Barckhaus Wiesenhütten.

    • Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 1766, kapitein in Nederlandse dienst, overleed ongehuwd Vaals 1849.

    • Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 1768, adjunkt directeur-generaal van Financiën te Batavia, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overleed 1835, huwde 1802 Maria Carolina Heldewier.

    • Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 7 februari 1774, kapitein infanterie, rentmeester der stad Groningen, lid van de provinciale staten van Groningen, overleed Groningen 17 maart 1847, huwde Hoog- en Leegkerk (bij Groningen) 11 maart 1802 Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys.

    • Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 1776, ontvanger der inen uitgaande rechten te Maastricht, administrateur van 's Rijks schatkist te Maastricht, raadslid en schepen aldaar, lid van de provinciale staten van Limburg, overleed Maastricht 1848, huwde 1804 Jeanne Elisabeth Wilhelmine van Panhuys, geboren Maastricht 19 september 1767, overleed aldaar 1837, dochter van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt.

    • Zoon van Huybert Aemilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldewier, geboren Maastricht 6 december 1779, luitenant-kolonel in Nederlandse dienst, overleed Maastricht 6 augustus 1870, huwde 6 juni 1816 Johanna Philippine Hass, overleed Voorst 26 juli 1835; huwde 2e 2 september 1841 Henriette von Warnsdorff.

    • Dochter van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt, overleed in 1847, huwde in 1801 Frederik F.H.A.G. von Emminghaus gezegd Frederking.

    • Zoon van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt, geboren Maastricht 4 augustus 1766, heer van Haeren en Dammerscheidt, luitenant-drossaard van het land van Dalhem en 's-Hertogenrade, lid van de "Conseil de Préfecture" in het departement van de Beneden-Maas, lid van de provinciale en gedeputeerde staten van Limburg, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overleed Voerendaal, kasteel Haeren, 21 oktober 1849, huwde 1e Maastricht 20 juli 1795 Christiana Eleonora von Clermont, overleed Maastricht 29 september 1796; huwde 2e Maastricht 21 december 1799 Marie Sophie Delwarde, geboren Ath 15 augustus 1772, overleed kasteel Haeren, dochter van Louis Emmanuel Delwarde en Helene Josephia Rins.

    • Zoon van Jean Antoine Chrétien van Panhuys en Maria Carolina Heldewier, geboren 1807, controleur der landelijke inkomsten in Nederlands-Indië Kraksan, overleed ongehuwd 1836.

    • Zoon van Jean Antoine Chrétien van Panhuys en Maria Carolina Heldewier, geb. 1812, overleed ongehuwd 1841.

    • Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 5 februari 1806, lid van de gedeputeerde staten van Groningen, overleed aldaar 15 februari 1882, huwde Leek 22 mei 1830 Wendelina Cornera barones von Innund Kniphausen.

    • Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 12 juli 1808, rechter te Winschoten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, commissaris des konings in Friesland en curator der Groninger Hogeschool, overleed 's-Gravenhage 25 oktober 1878, huwde 1e Groningen 17 december 1838 jkvr. Maria Albertina Alberda van Ekenstein, overleed Winschoten 17 mei 1840; huwde 2e Groningen 20 december 1847 jkvr. Anna Catharina Alberda van Ekenstein.

    • Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 8 september 1811, 1e luitenant kurassiers, ordonnansofficier van koning Willem II, betaalmeester te Leeuwarden, overleed aldaar 7 november 1880, huwde Beetgum 24 augustus 1849 Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

    • Zoon van jhr. Abraham van Panhuys en Berentdina Ernestina Harmanna Polman Gruys, geboren Groningen 19 juli 1816, luitenant-generaal cavalerie, adjudant-generaal des konings, overleed ongehuwd 's-Gravenhage 11 april 1885.

    • Dochter van Adriaan Willem Emil van Panhuys en Johanna Philippina Hass, geboren Gent 1825, overleed ongehuwd

    • Zoon van jhr. Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, geboren Maastricht 20 september 1801, procureur-generaal Provinciaal Hof van Limburg, overleed Maastricht 19 februari 1848, huwde aldaar 31 december 1832 jkvr. Zénobie Louise Dibbets.

    • Zoon van jhr. Johan Cornelis van Panhuys en Marie Sophie Delwarde, geboren Maastricht 29 december 1811, heer van Haeren, overleed Voerendaal, kasteel Haeren, 4 maart 1878, huwde Maastricht 26 mei 1846 (echtscheiding uitgesproken 12 augustus 1869) Maria Josephina Eugenia Volkhemer, geboren Maastricht 6 september 1828, overleed Königswinter 13 juni 1875, dochter van Johann Georg Volkhemer en Barbara Catharina Elisabeth Philippina Hardy.

    • Zoon van jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys en Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Almelo 19 januari 1856, kapitein genie, overleed Ginneken 21 maart 1899, huwde Arnehm 26 maart 1885 jkvr. Carolina Johanna Juliana Anna Maria Storm van 's Gravensande.

    • Zoon van jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys en Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren Almelo, 28 april 1859, betaalmeester, overleed Oosterbeek 23 december 1937, huwde Ermelo 22 oktober 1889 Theodora Johanna van der Velden.

    • Dochter van jhr. Eugène François Augustus van Panhuys en Maria Josephina Eugenia Volkhemer, geboren Maastricht 1 april 1847, overleed Charlottenburg (Duitsland) 19 januari 1904, huwde drie maal, 1e jhr. Ferdinand Scato van Panhuys, 2e Ludwig Arnold Klemens Freiherr von Panhuys, 3e Heinrich von Bittner van Bitterthal.

    • Zoon van jhr. Haro Caspar van Panhuys en jkvr. Sophie Regine Octavie Marie van Panhuys, geboren Heerenveen 7 juni 1881, wijnkoper, overleed Amsterdam 30 december 1942, huwde Bloemendaal 14 mei 1907 Hermanna Bonifacia Roessingh.

    • Zoon van jhr. Jean François Adrien van Panhuys en Johanna Theodora van der Velden, geboren Alkmaar 4 augustus 1890, overleed ongehuwd San Francisco 10 juli 1911.

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: