Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Bloys van Treslong

1.10.07
A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1906
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.07
Author: A. Telting
Nationaal Archief, Den Haag
1906
CC0

Periode:

1802-1804

Omvang:

2,09 meter; 49 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands .

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de collectie van Willem Otto Bloys van Treslong als waarnemend gouverneur-generaal van Suriname van 1802-1804. Het omvat een journaal, correspondentie en notulen van de waarnemend gouverneur en de twee oudste Raden van Politie en Justitie. Tevens bevat het notulen van het Hof van Civiele Justitie. Verder zijn er financiële gegevens over naar Suriname verzonden troepen tussen 1802-1807.

Archiefvormers:

  • Waarnemend gouverneur van Suriname
  • Willem Otto Bloys van Treslong , 1765-1837

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Willem Otto Bloys van Treslong, geboren te Steenbergen in 1765 en overleden te Den Haag in 1837, was de zoon van Cornelis Johannes Bloys van Treslong en diens tweede echtgenote Johanna Isabella Calkoen. Hij trouwde in 1806 met Petronella van der Meersch. Het huwelijk bleef kinderloos.

Nadat hij in 1780 als luitenant in dienst was getreden bij de Admiraliteit op de Maas volgde een voorspoedige loopbaan. In 1793 werd hij wegens de verovering van een schip op de Fransen bevorderd tot buitengewoon kapitein- en het jaar daarop tot kapitein-ter-zee. In 1802 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht en in 1802 tot vice-admiraal. Van 1802 tot 1804 was hij waarnemend gouverneur van Suriname. Van laatstgenoemde functie zijn archiefstukken bewaard gebleven. (

Zie ook Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 8, kolom 131.

)

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: