gahetNA in the National Archives

Suriname / Controleur-Generaal Financiën

1.05.11.07
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.07
Author: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
CC0

Periode:

1780-1911
merendeel 1828-1903

Omvang:

8.7 meter; 167 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief omvat het beheer van de algemene financiën (en controle van de magazijnen) van de gezamenlijke Nederlandse West-Indische bezittingen voor de periode 1828-1903. Het betreft, behalve de correspondentie van de Raad-controleur (na 1832 Controleur-generaal van financiën), de administratie van een aantal andere rekenplichtige ambtenaren in de vorm van grootboeken, kasboeken en journalen. Het archief bevat verder gegevens over de inkomsten uit belastingen (inkomende-en uitgaande rechten; gemene weide; hoofdgeld, patentrecht, transportrechten, successie-en overgangsrecht en het middel van het klein zegel); een stamboek voor ambtenaren; militairen; plantages en slaven; vendumeester (verkoop van roerende en onroerende goederen); rooier en meter van dranken en de inspecteur van de domeinen.

Archiefvormers:

 • Controleur-Generaal van Financiën (1828-1832)
 • Controleur-Generaal van Financiën/Boekhouder-Controleur
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van de Commies ter Betaling
 • Controleur-Generaal van Financiën /Kantoor van de inkomende en uitgaande rechten
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van Hoofdgelden
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van de Gemene Weide en Landtaksen
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van de Kerkgerechtigheid en 's Lands Gasthuis
 • Controleur-Generaal van Financiën/Kantoor van Exploicteurs
 • Controleur-Generaal van Financiën/Algemene ontvanger
 • Controleur-Generaal van Financiën /Kalibreur van het Klein Zegel
 • Controleur-Generaal van Financiën/Raad van Administratie van het Pensioenfonds
 • Administrateur van Financiën (1832-1903)
 • Administrateur van Financiën/Centrale geldkamer of reservekas
 • Administrateur van Financiën/Koloniale Ontvanger en Betaalmeester
 • Administrateur van Financiën/Raad van Administratie voor het Pensioenfonds van ambtenaren
 • Administrateur van Financiën/Exploicteur
 • Administrateur van Financiën/Vendumeester
 • Administrateur van Financiën/Rooier en meter van dranken
 • Administrateur van Financiën/Inspecteur van de domeinen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Door gouverneur-generaal in Rade is 28 november 1828 vastgesteld de 'Instructie voor den Exploicteur bij het Hof van Civiele en Crimineele Justitie der Kolonie Suriname en deszelfs substituten' (gepubliceerd 15 december 1828). Krachtens artikel 1 was hij belast met de tenuitvoerlegging van alle akten, dagvaardingen, mandementen en alle verdere exploten. Artikel 41 droeg hem op een venduboek te houden, waarin de te verkopen goederen, de koopcondities, enzovoort vermeld stonden en ingevolge artikel 47 moest hij een journaal en een grootboek houden. Hij was ten aanzien van zijn boeken en kas verantwoording schuldig aan de controleur-generaal van financiën en de boekhouder-controleur (artikel 51).

  • Bij besluit van de gouverneur-generaal van 22 november 1828 is een instructie voor de vendumeester in Suriname vastgesteld. Hieruit blijkt dat zij werkten onder oppertoezicht van de controleur-generaal van financiën, wiens vergunning zij nodig hadden voor verkopingen. Bij Gouvernementsblad van Suriname, publicatie van 25 november 1828, (Gouvernementsblad van Suriname, nummer 20) is afgekondigd het 'Reglement op het houden der venduen in de Kolonie Suriname', gearresteerd door de gouverneur-generaal in Rade 19 november 1828. Artikel 1 bepaalde dat voortaan alle openbare willige verkopingen van roerende of onroerende goederen moesten geschieden, door vendumeesters aangesteld door de gouverneur-generaal en onder toezicht staande van de controleur-generaal van financiën. Deze verkopingen geschiedden ten overstaan van een van de gezworen klerken van de kolonie. Het getal van de vendumeesters werd op vier bepaald.

  • Zie omtrent zijn instructie en werk het archief van het gemeentebestuur van Suriname, 1828-1832.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: