gahetNA in the National Archives

Rechtbank Kleine Zaken Suriname vanaf 1828

1.05.11.04
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.04
Author: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
CC0

Periode:

1828-1863

Omvang:

533 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rechtbank van Kleine Zaken sprak vanaf 1828 recht in alle zaken die een bepaald bedrag (maximaal fl. 250.-.) niet te boven gingen. Er was appèl mogelijk op het Hof van Justitie voor de zaken boven fl. 100.-. Deze rechtbank werd in 1832 vervangen door een commissie bestaande uit leden van het Gerechtshof onder de naam van Commissie tot de Kleine Zaken. Het archief bevat enige administratieve stukken van de rechtbank en akten van procuratie.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname (1828-1832)
  • Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname (1833-1863)

Beschrijving van de series en bestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: