gahetNA in the National Archives

Koloniale Raad Suriname

1.05.11.02
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.02
Author: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
CC0

Periode:

1832-1862

Omvang:

2146 scans

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Koloniale Raad der West-Indische bezittingen bevat een reeks notulen voor de periode 1832-1862 . De raad moest door de gouverneur-generaal om advies worden gevraagd omtrent alle regeringszaken in de kolonie. Hij bezat zowel wetgevende als uitvoerende macht, met een nadruk op de laatste.

Archiefvormers:

  • Koloniale Raad van Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Oprichting Koloniale Raad

Uit de aantekeningen omtrent de Hoge Raad is al gebleken dat de Koloniale Raad, ingevolge het 'Reglement op het beleid der Regering in de Kolonie Suriname', vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 1832, nummer 89 (in werking getreden 1 januari 1833), toegevoegd was aan de gouverneur-generaal 'tot het beleid der Regering, voor zooverre de Kolonie Suriname aangaat'.

Functie koloniale Raad

Deze Koloniale Raad (geïnstalleerd op 31 december 1832 door de gouverneur-generaal) was, blijkens artikel 10 van gemeld reglement, met geen ander oogmerk ingesteld dan om de gouverneur-generaal voor te lichten omtrent de onderwerpen die door deze daartoe in de vergaderingen werden voorgedragen.

Samenstelling Raad

Volgens artikel 2 was de raad samengesteld uit: de procureur-generaal, de administrateur van financiën en zes van de aanzienlijkste ingezetenen, zijnde gedeeltelijk grondbezitters in de kolonie woonachtig en gedeeltelijk vertegenwoordigers van afwezige grondbezitters. De gouverneur-generaal was, volgens artikel 9, voorzitter in de vergaderingen van de raad en de gouvernementssecretaris zou 'in dezelve de pen voeren', terwijl ook de verdere ambtenaren van de gouvernementssecretarie ten dienste van de Koloniale Raad zouden staan (artikel 12).

Bevoegdheden Koloniale Raad

Artikelen 44 en 45 zeggen nog dat in de districten buiten Paramaribo de gouverneur-generaal het beheer voert door tussenkomst van heemraden. Het heemraadschap moest in elk district worden waargenomen door een van de zes leden van de Koloniale Raad uit de ingezetenen. Volgende artikelen (46-48) handelen dan verder over de heemraden en hun werk. Door de administratieve afscheiding van de kolonie Suriname van de overige Nederlandse West-Indische bezittingen (gevolg van het Koninklijk Besluit van 9 april 1845, nummer 8) is het Regeringsreglement voor Suriname van 1832 bij Koninklijk Besluit van 14 mei 1845, nummer 43, aangevuld en gewijzigd.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: