gahetNA in the National Archives

Koloniale Raad Suriname

1.05.11.02
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.11.02
Author: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
CC0

Periode:

1832-1862

Omvang:

0,35 meter; 9 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Koloniale Raad der West-Indische bezittingen bevat een reeks notulen voor de periode 1832-1862 . De raad moest door de gouverneur-generaal om advies worden gevraagd omtrent alle regeringszaken in de kolonie. Hij bezat zowel wetgevende als uitvoerende macht, met een nadruk op de laatste.

Archiefvormers:

  • Koloniale Raad van Suriname

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Voor overige archieven betreffende de Nederlandse West-Indische bezittingen, in het bijzonder Suriname, zie nrs. 1.05.08.01 tm. 1.05.08.03; 1.05.10.01 tm. 1.05.10.10; 1.05.11.01 en nrs. 1.05.11.03 tm. 1.05.11.19.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: