Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Raad van Justitie Suriname

1.05.10.04
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1922
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.10.04
Author: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1922
CC0

Periode:

1671-1835
merendeel 1718-1828

Omvang:

99,50 meter; 1396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van de Raad van Justitie in Suriname (1669-1680) en diens opvolger het Hof van Civiele Justitie in Suriname (1689-1828). Het Hof sprak recht in alle burgerlijke zaken in de kolonie Suriname en in alle strafzaken. Het archief omvat minuut-notulen van de vergaderingen en correspondentie met de Staten-Generaal, de Sociëteit van Suriname en particulieren; diverse typen rollen, sententiën (met processtukken); presentaties; dictums; condemnatiën; rekesten; attestaties en interrogatoiren. Het archief bevat tevens informatie over boedels en effecten van veroordeelden.

Archiefvormers:

  • Raad van Justitie in Suriname
  • Hof van Civiele Justitie in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

RAAD VAN JUSTITIE

Van het archief van de Raad van Justitie is slechts één register bewaard gebleven, dat in deze inventaris beschreven is onder inv.nr. 1.

HOF VAN CIVIELE JUSTITIE

Een opgave van de delen, die ten jare 1755 in het archief van het Hof berustten, is te vinden in de inventaris, die bij missive van 4 oktober 1795 door de secretaris Nepveu aan directeuren der Sociëteit werd toegezonden.

Een overzicht van het gehele archief wordt aangetroffen op een lijst van stukken tot het jaar 1869, bewaard ter griffie van het Hof van Justitie in Suriname, waarvan een afschrift zich bevindt in het Algemeen Rijksarchief, Aanwinsten 1907 XL nr. 2 (papieren mr. Telting).

Deze inventaris is eerder verschenen in Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) 1922, deel I, bijlage VI. De inv. nrs. 1395-1396 zijn er later bijgevoegd.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: