Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Raad van Politie Suriname

1.05.10.02
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.10.02
Author: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1919
CC0

Periode:

1669-1828

Omvang:

67,95 meter; 991 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat o.a. notulen, minuut notulen en kopie notulen van de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen van het Hof van Politie en Criminele Justitie, plakkaten, publicaties, notificaties, ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, ingekomen rekesten en memories met daarop genomen beschikkingen en processtukken betreffende politieke en criminele zaken.

Archiefvormers:

  • Militaire Krijgsraad te Suriname
  • Politieke Raad van Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie in Suriname 1669-1680
  • Raad van Politie en Justitie in Suriname 1680-1683
  • Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname 1684-1816

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Een overzicht van de bescheiden die in het jaar 1755 in het archief van het Hof van Politie en Criminele Justitie berustten is te vinden in de 'Inventaris der protocollen ter secretarie dezer Colonie berustend' bij missive van de secretaris Jan Nepveu van 4 oktober 1755 aan directeuren der Sociëteit toegezonden. Op deze inventaris worden stuk voor stuk vermeld de delen, bewaard ter secretarie van het Hof van Civiele Justitie en van het Hof van Politie en Criminele Justitie. De inventaris bevindt zich bij de brieven en papieren uit Suriname 1755 Litt. B. in het archief van de Sociëteit van Suriname (1.05.04.04).

Comments by visitors

LET OP: De INV.NRS. 1-330 VAN DIT ARCHIEF ZIJN PER 7 DECEMBER 2011 NIET MEER RAADPLEEGBAAR WEGENS DIGITALISERING

Deze mededeling staat er al heel lang (sinds 2011). Zijn deze archieven nog steeds niet gedigitaliseerd? Zo niet, wanneer zijn ze weer bechikbaar?

Met vriendelijke groet,
Emile Salomons

De archieven zijn sinds september 2012 raadpleegbaar. Zo is mij vandaag door het archief verteld.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: