gahetNA in the National Archives

Gouv.-Gen. West-Indische Bezittingen

1.05.08.01
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.08.01
Author: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1932
CC0

Periode:

1814-1846
merendeel 1828-1845

Omvang:

76.00 meter; 941 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat correspondentie afkomstig van de Gouverneur-Generaal der West-Indische Bezittingen, te weten Suriname en het gebied van de Nederlandse Antillen, van 1828-1845. Het bevat onder meer journalen. minuten, besluiten, in-en uitgaande brieven naar de Departementen van Kolonien en Marine, grootboeken, notulen van de Raden van Justitie van de diverse West-Indische eilanden en Reglementen betreffende het Regeringsbeleid. Het materiaal omvat aspecten van civiel en militair bestuur (meer in het bijzonder het Bureau van het Militair Commandement met stukken over militie, schutterij en marine), civiele en criminele justitie, slavernij, de bewoning van Paramaribo (wijkregisters) en registers van geboren en overleden personen in andere districten van Suriname.

Archiefvormers:

  • Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen/Algemene Secretarie 1828-1832;
  • Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen/Gouvernementssecretarie 1833-1845;
  • Bureau van het Militair Commandement (Militair Bureau) 1828-1845

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: