gahetNA in the National Archives

Sociëteit van Suriname

1.05.03
M.E. van Opstall
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.03
Author: M.E. van Opstall
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
CC0

Periode:

1650-1796
merendeel 1682-1795

Omvang:

49.45 meter; 566 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gothische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Sociëteit van Suriname was juridisch eigenaar van de Nederlandse kolonie Suriname. Ze wordt opgericht in 1683 door de West-Indische Compagnie, de Stad Amsterdam en de familie Sommelsdijck, die ieder voor eenderde deel het eigendomsrecht verkrijgen. De Sociëteit wordt opgeheven in 1795. Het archief bevat o.a. financiële administratie, kaarten en tekeningen, resolutis, secrete notulen en soldijboeken.

Archiefvormers:

  • Directie van de Sociëteit van Suriname
  • Ploeg, J., Commies ter Equipage van de Sociëteit van Suriname

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Is het mogelijk een melding te krijgen zodra de scans online staan?

Geachte Denie Kasan,

Op het moment dat de scans online staan zullen we hier een nieuwsbericht aan wijden.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Heer/Dame,
Is het mogelijk onderzoek te doen naar alle Chineze immigranten die in Suriname zijn gestorven tussen Feb 1885 en November 1887? Is dat ergens bijgehouden? En zo ja, is dat ook via het Internet te vinden?
Bij voorbaat dank

Geachte Sergio Tjong,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste, mag ik vragen naar de status van het raadplegen van de scans? Zie hierboven mijn vraag en uw antwoord resp. 2 en 3 oktober 2016.

Besten, mag ik vragen naar de status van het raadplegen van de scans? Zie hierboven mijn vraag en uw antwoord resp. 2, 3 oktober 2016 en 3 januari 2018.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: