gahetNA in the National Archives

Raad der Koloniën

1.05.02
C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.02
Author: C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1973
CC0

Periode:

1773-1796
merendeel 1791-1795

Omvang:

13,30 meter; 183 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bij het einde van de West-Indische Compagnie in 1791 werden de schulden en bezittingen overgenomen door de staat. De Directie Ad-Interim nam het bestuur waar. Daarna werd de Raad der Koloniën ingesteld als bewindvoerder over de zaken van de WIC tot 1795. Het archief bevat vooral resoluties en correspondentie met de Staten-Generaal, de diverse departementen in Nederland (de voormalige Kamers) en de koloniën in de West. Tevens zijn er stukken omtrent de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook ladingmanifesten, wissels en enige soldijboeken.
Er zijn diverse eigentijdse toegangen in de vorm van indices en registers.

Archiefvormers:

 • Directie ad interim voor de Westindische Koloniën
 • Raad der Koloniën in West-Indië
 • Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Amsterdam
 • Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Noorderkwartier
 • Raad der Koloniën in West-Indië, Departement op de Maze
 • Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Stad en Lande
 • Raad der Koloniën in West-Indië, Departement Zeeland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De Raad der Coloniën vergaderde in het Mauritshuis. (

Staten Generaal, 31 okt. 1792

) Bij de opheffing van de Raad is het archief overgedragen aan het West-Indisch Comité en overgebracht naar de vergaderruimte van dit comité. Waar die ruimte zich bevond, is tot nu toe onbekend, evenals de latere omzwervingen van dit archief. Na de verhuizing bleek dat er stukken waren achtergebleven in het Mauritshuis. Deze zijn, blijkens een brief van J. de Kempenaer in 1796 weer bij het archief gevoegd. (

R.d.C. 23

)

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: