gahetNA in the National Archives

WIC

1.05.01.02
A. Telting, Ch. van Marle, D. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1902
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.01.02
Author: A. Telting, Ch. van Marle, D. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1902
CC0

Periode:

1624-1800
merendeel 1674-1791

Omvang:

1372 inventarisnummers; 101,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Tweede West-Indische Compagnie bevat stukken uit de periode 1674-1791. Het bevat stukken van de Vergadering van Tienen en de kamers Amsterdam, Zeeland en (in mindere mate) Maze, Noorderkwartier, en Stad en Lande, zoals octrooien en uitgaande brieven naar en ingekomen stukken uit de Koloniën, ondermeer van Suriname, de Kust van Guinea, Curaçao, Essequebo en Demarary. Een grote serie is het register van resolutiën van de Kamer Amsterdam van 1674 tot 1791. Het archief bevat verder financieel-administratieve stukken van de WIC, zoals: generale rekeningen, soldijboeken en monsterrollen, stukken van de Raad van Koloniën.

Archiefvormers:

 •  
 • West-Indische Compagnie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Verspreid over de gehele oude ordening van het WIC-archief bevonden zich pakken en omslagen met afschriften van ingekomen en uitgaande brieven van de verschillende kamers en de Compagnie zelf aan en van de koloniën. Uit de enkele minuten en originelen, die zich ertussen bevonden en uit de parafering van een aantal afschriften is afgeleid dat deze brieven deel uitgemaakt moeten hebben van het kamer Maze-archief, dat bij een latere ordening gebruikt is om series van het archief van de Compagnie zelf en van de kamers te completeren.
  Voor zover het mogelijk was, zijn deze brieven weer teruggeplaatst naar het archief van de Kamer Maze. Aan de hand van de lijsten die in de pakken lagen is zoveel mogelijk de eigentijdse ordening hersteld.

 • Van dit archief zijn slechts enkele stukken bewaard gebleven.

 • Betreft nummers 1274-1282 uit de oude handgeschreven inventaris met beschrijving "Varia", meest gedrukte stukken

 • Betreft door Van Marle afgezonderde stukken om alsnog in te voegen, of later aangetroffen stukken.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: