gahetNA in the National Archives

VOC

1.04.02
M.A.P. Meilink-Roelofsz, R. Raben, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.04.02
Author: M.A.P. Meilink-Roelofsz, R. Raben, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1602-1811
merendeel 1602-1795

Omvang:

14927 inventarisnummers; 1269,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, sommige stukken zijn in andere talen, o.a. Maleis, Chinees, Japans, Perzisch, Armeens, Portugees, Frans, Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat archieven van de Heren XVII en de kamer Amsterdam (onderling sterk vermengd), de kamers Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Het archief van de Heren XVII en de kamer Amsterdam bestaat voornamelijk uit resoluties, verbalen van het Haags Besogne, brieven naar en overgekomen stukken uit de koloniën (aparte series voor de Kaap en China), en na 1700 boekhoudkundige stukken en monsterrollen en na 1700 scheepssoldijboeken. De briefwisseling binnen Europa, scheepsjournalen, financiële stukken vóór 1700, monsterrollen en scheepssoldijboeken vóór 1700, en de stukken van de departementen in Amsterdam zijn geheel of voor een groot gedeelte verloren gegaan. Van het archief van de kamer Zeeland zijn ongeveer dezelfde bestanden bewaard gebleven, hierin echter nog enige Europese briefwisseling, doch minder boekhoudkundige stukken. Van de archieven van de overige kamers zijn slechts fragmentarische resoluties, scheepssoldijboeken na 1700 (alle kamers), en boekhouding (vooral Hoorn en Enkhuizen) bewaard. Een deel van de briefwisseling met de koloniën zou te reconstrueren zijn m.b.v. de in het Arsip National in Jakarta bewaarde stukken.
Introduction in English.

Archiefvormers:

  •  
  • Verenigde Oost-Indische Compagnie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Geachte collega: als je met de scans van 7940 werkt en je bent verder dan scan image 30, laat het je zelden met het Ga command naar een image nummer verder dan 30 gaan. Als je bijvoorbeeld verder wilt gaan met scan 213 dan moet je weer met sca 1 beginnen en dan helemaal doorklikken naar scan 214 (en dat duurt een tijdje). Het is me pas 1 of 2 keer gelukt om diect naar een hoger nummer dan 30 te gaan en pas na vele pogingen. Ik heb hetzelfde probleem met 7939 dus het lijkt een algemeen probleem. Met dank. Als dit kleine probleemje kan worden opgelost is het een nog prachtiger website.
Emmanuel Kreike (professor geschiedenis Princeton University

Geachte Professor Kreike,

Hartelijk dank voor uw opmerking. Wij hebben dit probleem doorgestuurd naar onze collega's van de technische afdeling om het op te lossen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: