gahetNA in the National Archives

Levantse Handel

1.03.01
A.H.H. van der Burgh
Nationaal Archief, Den Haag
1882
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.03.01
Author: A.H.H. van der Burgh
Nationaal Archief, Den Haag
1882
CC0

Periode:

1614-1828
merendeel 1625-1826

Omvang:

37.50 meter; 322 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De "Directie van de Levantse Handel en van de Navigatie op de Middellandse Zee" was een federatie van lokale colleges die gelden inden voor de uitrusting van extra oorlogsschepen ter beveiliging van de Nederlandse scheepvaart op het Middelandse Zeegebied. Daarnaast adviseerde ze de Staten-Generaal over zaken betreffende de handel in deze regio. Het archief bevat correspondentie (resoluties, brieven, nominaties en plakkaten) van de vier kantoren te Amsterdam, Hoorn, Rotterdam en Middelburg tussen 1625-1826. Tevens omvat het brieven van de vertegenwoordigers te Constantinopel, van de consuls en andere ambtenaren in de Levant en langs de Middellandse Zee. Verder zijn er financiële gegevens over de inning van lastgelden en wegens diverse uitgaven.

Archiefvormers:

  • Directie van de Levantse Handel te Hoorn
  • Directie van de Levantse Handel te Middelburg
  • Directie van de Levantse Handel te Rotterdam
  • Directie van de Levantse Handel te Amsterdam

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: