gahetNA in the National Archives

Stadhouderlijke Secretarie

1.01.50
E.J. Nandorf
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.50
Author: E.J. Nandorf
Nationaal Archief, Den Haag
1981
CC0

Periode:

1600-1795

Omvang:

47.72 meter; 2037 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In de 17e en 18e eeuw beschikten de stadhouders over een eigen kabinet of secretarie ter ondersteuning van hun diverse generaliteitsambten. Deze stadhouderlijke secretarie hield na de inval van de Fransen in 1795 op te bestaan. De nadruk van het materiaal ligt op de tweede helft van de achttiende eeuw gedurende de stadhouderschappen van Willem IV en Willem V, maar er is ook divers materiaal over de periode daarvoor.
De stukken omvatten correspondentie met de Staten-Generaal; met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen van de Republiek; militaire correspondentie en overige militaire zaken; de militaire rechtspraak te land en ter zee en stukken over admiraliteitszaken, waaronder vlootexpedities. Er zijn stukken over het bestuur van de Generaliteitslanden, financiën en muntwezen en plannen ter bevordering van handel en nijverheid. Als stadhouder van verschillende provincies zijn er tevens stukken over de magistraatsbestelling in diverse steden, recht en politie (onder andere rakende het Hof van Holland) en de toenemende politieke onlusten in het land. Tevens zijn er stukken m.b.t. zowel de VOC als de WIC, plus de overige koloniën in de West. Van de Staten-Generaal zijn er reeksen resoluties betreffende het bestuur van de generaliteit, van de provincies en van de VOC. Ook zijn er (gedrukte) diplomatieke nouvelles.
Het archief bevat tevens de gedeponeerde archieven van een aantal legercommandanten en stukken afkomstig van Willem Frederik, erfprins van Oranje.

Archiefvormers:

  • Stadhouderlijke Secretarie
  • Staten-Generaal, Lid
  • Willem IV, Prins van Oranje
  • Willem IV, Prins van Oranje, Geheimraad
  • Willem V, Prins van Oranje

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: