gahetNA in the National Archives

vervallen - opgenomen in 1.01.02

Due to maintenance it's not possible to make reservations.

1.01.05
N.M. Japikse, A. van der Poest Clement
Nationaal Archief, Den Haag
1964
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.05
Author: N.M. Japikse, A. van der Poest Clement
Nationaal Archief, Den Haag
1964
CC0

Periode:

1431-1796
merendeel 1576-1796

Omvang:

1030,30 meter; 17560 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De vroegste resoluties (tot 1583) zijn goeddeels in het Frans geschreven.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In januari 2010 zijn de toegangen 1.01.03 tot en met 1.01.08, die delen van de beschrijvingen van het archief van de Staten-Generaal bevatten, tot één geheel samengevoegd tot de huidige versie van deze toegang (1.01.02).

Archiefvormers:

  • Staten-Generaal

Aanwijzingen voor de gebruiker

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: