gahetNA in the National Archives

Spaans-Nederlandse Regering Brussel

1.01.01.13
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.13
Author: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1567-1576

Omvang:

0.75 meter; 81 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken afkomstig uit diverse Brusselse archieven, o.a. van de secretarie van de Hertog van Alva uit de periode 1567-1572, en van Louis del Rio, raadsheer in de Raad van Beroerten, bestaande voornamelijk uit correspondentie met de Spaanse koning, bestuurscolleges en overheids-, kerkelijke- en andere vooraanstaande personen en enkele dossiers betreffende speciale onderwerpen

Archiefvormers:

  • Administratie van de Spaans-Nederlandse Regering te Brussel
  • Courteville, Joost de, Heer van Pollinchove, Staatssecretaris van de Hertog van Alva
  • Rio, Louis del, Raadsheer in de Raad van Beroerten en Lid van de Consulta
  • Secretarie van de Hertog van Alva, Gouverneur- en Kapitein-Generaal van de Landen van Herwaartsover

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans van nr. Spaans-Ned. regering in Brussel naar oud nummer.

Table showing searchresults in archives
Spaans-Ned. regering in BrusselOud nummer
1Staten Generaal loketkas lopende 12
2Staren Generaal loketkas lopende 14
3Staten Generaal loketkas lopende 14
4Staten Generaal loketkas lopende 11
5Staten Generaal loketkas Spanje 1
6Staten Generaal loketkas lopende 14
7Staten Generaal loketkas lopende 14
8Staten Generaal loketkas lopende 14
9Staten Generaal loketkas lopende 14
10Staten Generaal loketkas lopende 14
11Staten Generaal loketkas lopende 14
12Staten Generaal loketkas lopende 17
13Staten Generaal loketkas lopende 71
14Staten Generaal loketkas lopende 14
15Staten Generaal loketkas lopende 71
16Staten Generaal loketkas lopende 14
17Staten Generaal loketkas lopende 71
18Staten Generaal loketkas lopende 14
19Staten Generaal loketkas lopende 14
20Staten Generaal loketkas lopende 14
21Staten Generaal loketkas lopende 14
22Staten Generaal loketkas lopende 14
23Staten Generaal loketkas lopende 14
24Staten Generaal loketkas lopende 17
25Staten Generaal loketkas lopende 14
26Staten Generaal loketkas lopende 17
27Staten Generaal loketkas lopende 71
28Staten Generaal loketkas lopende 16
29Staten Generaal loketkas lopende 18
30Staten Generaal loketkas lopende 17
31Staten Generaal loketkas lopende 14
32Staten Generaal inv.nr. 4862
33Staten Generaal loketkas Duitsland 7
34Staten Generaal loketkas lopende 15
35Staten Generaal loketkas lopende 9
36Staten Generaal loketkas lopende 14
37Staten Generaal loketkas lopende 71
38Staten Generaal loketkas lopende 71
39Staten Generaal loketkas lopende 14
40Staten Generaal loketkas lopende 15 en 71
41Staten Generaal loketkas lopende 17
42Staten Generaal loketkas lopende 14
43Staten Generaal loketkas lopende 14
44Staten Generaal loketkas lopende 17
45Staten Generaal loketkas lopende 9
46Staten Generaal loketkas lopende 14 en 71
47Staten Generaal loketkas Spanje 1
48Staten Generaal loketkas lopende 14
48*Staten Generaal loketkas lopende 3
49Staten Generaal loketkas lopende 14
50Staten Generaal loketkas lopende 14
51Staten Generaal loketkas lopende 14
52Staten Generaal loketkas lopende 14
53Staten Generaal loketkas lopende 14
54Staten Generaal loketkas processen 1
55Staten Generaal loketkas lopende 9
56Staten Generaal loketkas lopende 19
57Staten Generaal loketkas processen 2
58S.G. inv.nr. 4862 Staten Generaal lias lopende 1550-1577
59Staten Generaal loketkas lopende 18
60Staten Generaal loketkas lopende 71
61Staten Generaal loketkas lopende 14
62Aanwinsten 1923 V-3
63Aanwinsten 1923 V-4
64Aanwinsten 1923 V-5
65Aanwinsten 1923 V-6
66Aanwinsten 1923 V-7

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: