Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Audience

1.01.01.12
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.12
Author: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1535-1558

Omvang:

0,25 meter; 12 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn in het Nederlands en in het Frans

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Onder keizer Karel V zetelde het bestuur van zijn vorstendommen in Brussel. Dit bestuur werd gevormd door de gemeenschappelijke vorst met ondersteuning van de Centrale Raden. Om zijn gezag en autoriteit te handhaven, koos de keizer vanaf 1531 voor het aanstellen van familieleden als regent. Zijn zuster Maria van Hongarije was landvoogdes vanaf 1531 tot 1555. Emmanuel Philibert van Savoye was landvoogd van 1555 tot 1559 onder Filips II, zoon van Karel V.
Het archief bevat minuten van stukken uitgegeven op naam van Karel V en Maria van Hongarije betreffende de oorlog tegen Frans I, koning van Frankrijk en ordonnanties van Maria van Hongarije en Emmanuel Philibert van Savoye aan de president van het conseil privé inzake het vervaardigen en zegelen van plakkaten en brieven volgens bijgaande minuten.

Archiefvormers:

  • De audience van Maria van Hongarije en Emmanuel Philibert van Savoye, 1535-1558.

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De stukken, beschreven in de hierna volgende inventaris, zijn aangetroffen in het archief van de Staten Generaal, en wel in de loketkas lopende 2, 5 en 6, en in de lias lopende 1550-1558. Hoe deze stukken hier in dit archief terecht zijn gekomen is na enig onderzoek niet duidelijk geworden. Wel blijkt uit de inventarissen uit 1635 van Verbruch (Staten-Generaal 12667-12669) en uit 1656 van De Heyde (Staten Generaal 12672), dat de stukken tussen 1635 en 1656 met het Staten Generaal vermengd zijn.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: