Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Financiën en Beden

1.01.01.06
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.06
Author: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1577-1584

Omvang:

0,15 meter; 22 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken betreffende financiële zaken en belastingheffing uit de periode 1583-1584

Archiefvormers:

  • Gemachtigden tot het Beleid der Financiën en Beden Kamer der Beden van de Generaliteit (1582-1584)

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans van Regeringsarchieven naar Staten-Generaal

Table showing searchresults in archives
RegeringsarchievenStaten-Generaal
1loketkas lopende 52.14
2loketkas lopende 52.15
3loketkas lopende 52.16
4loketkas lopende 52.17
5loketkas lopende 52.18
6loketkas lopende 52.19
7loketkas lopende 52.20
8loketkas lopende 52.21
9loketkas lopende 110
10loketkas lopende 52.22
11loketkas lopende 101.1
12loketkas lopende 52.23
13loketkas lopende 52.24
14loketkas lopende 52.25
15loketkas lopende 52.26
16loketkas lopende 52.27
17loketkas lopende 52.28
18loketkas lopende 52.29
19Aloketkas lopende 52.30
19BLegatiearchief Turkije
20loketkas lopende 52.31
21loketkas lopende 52.32

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: