Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Generale Landraad

1.01.01.05
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.05
Author: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1581-1583

Omvang:

0,90 meter; 55 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelde is gesteld in talen als het Frans en het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken afkomstig uit de archieven van de Audience, secretarie en Hoogduitse secretarie van de Staten-Generaal uit de periode 1581-1852. De stukken van de Audience en secretarie bestaan uit resoluties van de Generale Landraad, correspondentie, commissiebrieven en financiële stukken. De stukken van de Hoogduitse secretarie zijn voornamelijk ingekomen brieven uit het Duitstalig gebied

Archiefvormers:

  • Generale Landraad
  • Gouverneur-Generaal François, Hertog van Anjou
  • Raad van State

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans van Regeringsarchieven naar Staten Generaal Nieuw en Oud

Table showing searchresults in archives
Regerings-
archieven
Staten Generaal nieuwStaten Generaal oud
1staten generaal 8 en 9*staten generaal 8 en 9
2aanwinsten 1864 III
3staten generaal 11095*staten generaal 3775
4loketkas lopende 33.1
54863 lias lopende 1581staten generaal 4685 lias lopende 1580-1581
64863 lias lopende 1581staten generaal 4686 lias lopende 1582I
7A-G4864 lias lopende 1582staten generaal 4686 lias lopende 1582I
84864 lias lopende 1582staten generaal 4687 lias lopende 1582II
96027 lias Duitslandstaten generaal 5960 lias Gulik
104865 lias lopende 1583staten generaal 4688 lias lopende 1583
llA-Iloketkas lopende 38
12loketkas lopende 36
13loketkas lopende 35
14Aloketkas lopende 36-1
14B4863 lias lopende 15814685 lias lopende 1581
15A4863 lias lopende 15814685 lias lopende 1580-1581
15B4863 lias lopende 15814685 lias lopende 1580-1581
15C4863 lias lopende 15814685 lias lopende 1580-1581
166027 lias Duitslandlias Hanzesteden
176027 lias Duitslandlias Keulen
186027 lias Duitslandlias Mainz, Trier etc.
196027 lias Duitslandlias Zwitserland
20A6027 lias Duitslandlias Duitsland diversen
20B6027 lias Duitslandlias Duitsland diversen
21A4864 lias lopende 15824686 lias lopende 1582
21Bloketkas Denemarken 2
226027 lias Duitslandlias agenten in Duitsland
234865 lias lopende 15834688 lias lopende 1583
244862 lias lopende 15784684 lias lopende 1578

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: