Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Beden Generaliteit

1.01.01.03
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.03
Author: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1576-1581

Omvang:

0,30 meter; 49 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken betreffende financiële zaken en belastingheffing afkomstig van de Kamer der Beden en de tresorier-generaal en ontvanger-generaal der beden van de Staten-Generaal uit de periode 1577-1581

Archiefvormers:

  • Kamer der Beden van de Generaliteit (1577-1581)
  • Tresorier-Generaal der Oorlogen, Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans van de Regeringsarchieven naar de Staten-Generaal

De loketkas heeft bij de herinventarisatie van het archief van de Staten-Generaal door Japikse de oorspronkelijke nummering behouden.

Table showing searchresults in archives
RegeringsarchievenStaten-Generaal
1loketkas lopende 52
2loketkas lopende 52.1
3loketkas lopende 52.2
4loketkas lopende 52.3
5loketkas lopende 52.4
6loketkas lopende 52.5
7loketkas lopende 52.6
8loketkas lopende 52.7
9loketkas lopende 52.8
10Aloketkas lopende 52.9
1OBloketkas lopende 28
11loketkas lopende 52.10
12loketkas lopende 101
13loketkas lopende 52.11
14loketkas lopende 52.12
15loketkas lopende 52.13
16staten generaal 1*
17loketkas lopende 22.1
18loketkas lopende 25
19A-Gloketkas lopende 25.1
20loketkas lopende 25.2
21loketkas lopende 22
22Aloketkas lopende 25.3
22Bloketkas lopende 25.4
23Aloketkas lopende 25.5
23Bloketkas lopende 25.5
23Cloketkas lopende 25.5
24loketkas lopende 25.6
25loketkas lopende 25.7
26loketkas lopende 25.8
27loketkas lopende 25.9
28loketkas lopende 25.10
29loketkas lopende 25.11
30loketkas lopende 25.12
31loketkas lopende 25.13
32loketkas lopende 25.14
33loketkas lopende 25.15
34loketkas lopende 13
35loketkas lopende 22.2
36loketkas lopende 22.3
37loketkas lopende 22.4
38loketkas lopende 22,5
39loketkas lopende 22.6
40loketkas lopende 22.7

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: