Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Matthias

1.01.01.02
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.02
Author: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1578-1581

Omvang:

0,25 meter; 22 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken van de Raad van State afkomstig uit de archieven van de Audience en de secretarie en de Hoogduitse secretarie uit de periode van het gouvernementschap van Matthias van Oostenrijk uit de periode 1578-1581. Betreft voornamelijk Duitstalige correspondentie met vorsten en steden in Duitsland.

Archiefvormers:

  • Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk; Raad van State

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans op de Regeringsarchieven naar de Staten-Generaal nieuw (Japikse) en oud

Table showing searchresults in archives
Regerings-
archieven
Staten Generaal nieuw (Japikse)Staten Generaal oud
14862 lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578-1579
24863 lias lopende 1580-15814685 lias lopende 1580-1581
3loketkas Lopende 38.2loketkas lopende 38.2
411.114*3801
511.115*3802
611.116*3803
7A4862 lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578-1579
7B4862 lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578- 1579
8A4863 lias lopende 1580-15814685 lias lopende 1580- 1581
8B4863 lias lopende 1580-15814685 lias lopende 1580- 1581
9A6027 lias Duitsland5986 lias Duitsland diversen
9B5986 lias Duitsland diversen
105947 lias Brandenburg
115951 lias Paltz
125956 lias Hanzesteden
135960 lias Gulik, Kleef en Berg
145962 lias Keulen, Westfalen etc.
155966 lias Mainz, Würzburg etc.
165967 lias Oostfriesland
175983 lias Keizer
185984 lias Brunswijk- Luneburg
195986 lias Duitsland, diversen
207311 lias Polen6605 lias Polen, Lijfland
214861 lias lopende 1550-15774683 lias lopende 1550-1577
22lias lopende 1578-15794684 lias lopende 1578- 1579

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: