gahetNA in the National Archives

Search

Photograph collection

Search

Search fields

Search result: 19 found

Minister-president Dr. W. Drees heit eerste paal voor de Technische Hogeschool t…

1...789...19

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.

Actions

Download not available

Filtered by

X Persoon / instelling

  • Drees W
Het Jaren 50 Boek (p.155)
Premier dr. W. Drees heit op 6 oktober 1958 de eerste paal van de nieuwe Technische Hogeschool in Eindhoven. De rooms-rode coalitie, het kabinet van katholieken en socialisten, streefde niet expliciet naar een spreiding van macht, kennis en inkomen, omdat alleen al de behoudende krachten binnen de Katholieke Volkspartij (KVP) dit zouden tegenwerken. Wel kreeg het onderwijs, in het naoorlogse Nederland ruim twee decennia ministerieel geleid door KVP-ers, de volle aandacht. De Kweekschoolwet van 1952 en de Kleuterschoolwet van 1955 waren mijlpalen in de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing. Ook de regionale spreiding van het hoger onderwijs kreeg gestalte door de vestiging van Technische Hogescholen in Twente en Noord-Brabant.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: