Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

De collectie van het Nationaal Archief

Bij het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 125 kilometer archieven en in duizenden kaarten, tekeningen en foto’s.
Het Nationaal Archief beheert de archieven afkomstig van:

 • de centrale overheid (bijvoorbeeld: Staten-Generaal en ministeries);
 • het graafschap Holland en de gewestelijke/provinciale  bestuursinstellingen in Zuid-Holland (bijvoorbeeld: Staten van Holland, provincie Zuid-Holland);
 • particuliere instellingen en privé-personen (bijvoorbeeld: KNVB, Willem Drees).

Wilt u weten welke archieven het Nationaal Archief precies bezit? Kijk dan bij Collectie en zoek in de collectie foto's, kaarten en archieven.

De centrale overheid

Alle vastgelegde besluitvorming en correspondentie van het bestuur van Nederland, vindt u in dit deel van de collectie archieven. Dit zijn de plannen en activiteiten die Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is.
Zoek bijvoorbeeld naar documenten die gaan over:

 • oorlogsvoering;
 • Tweede Kamer;
 • economische ontwikkelingen: landbouw, nijverheid en handel;
 • gezondheidszorg;
 • onderwijs;
 • ontdekkingsreizen en heerschappij in de overzeese gebieden.

Over personen die in dienst van de overheid zijn geweest is heel veel informatie te vinden in deze collectie. Bijvoorbeeld over diplomaten, ambtenaren of militairen.
Maar ook mensen die op een of andere manier in aanraking kwamen met het bestuur, komen hier weer tot leven, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen of Aziatische vorsten.
Bent u meer geïnteresseerd in de inrichting van het land? Er is ook veel informatie te vinden over bouwwerken als dijken, wegen, bruggen en kerken in heel Nederland.

De provincie Zuid-Holland en het voormalige gewest Holland

In dit gedeelte van de collectie van het Nationaal Archief vindt u de archieven van:

 • de graven van Holland en de Staten van Holland;
 • de gewestelijke/provinciale bestuursinstellingen van Zuid-Holland;
 • de rijksorganen in de provincie.
  Dit zijn bijvoorbeeld de rechtbanken, strafinstellingen, en ook de Burgerlijke Stand van plaatsen in Zuid-Holland.

Particuliere archieven

Het Nationaal Archief bewaart ook archieven van personen en organisaties die niet tot de centrale overheid behoren. Voorwaarde voor het opnemen van particuliere archieven is dat ze een brede maatschappelijke relevantie hebben. De interactie tussen overheid en samenleving staat hierbij centraal.

Op www.nationaalarchief.nl (Overdracht beheer en zorg) vindt u nadere informatie over acquisitie van particuliere archieven.

Collectie in beweging

De collectie van het Nationaal Archief groeit gestaag. Vrijwel dagelijks komen nieuwe archieven van ministeries en andere overheidsorganen bij het Nationaal Archief binnen. Maar ook het aantal particuliere archieven in de collectie neemt toe.

Soms gaan archieven uit de collectie van het Nationaal Archief naar andere archiefinstellingen. Het gaat dan om doop-, trouw- en begraafregisters en gegevens van de burgerlijke stand, die teruggaan naar de gemeente waar ze thuishoren. Dat soort verhuizingen van archief noemen we vervreemdingen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in