Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Indexen

Zoeken

Velden doorzoeken
121 indexen
Overzicht van indexen
IndexPeriode
WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië1630 - 1652
WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië1649 - 1654
WIC: Groot-kapitaalboek Kamer Amsterdam1623 - 1626
Wetgevende Colleges: Dagverhaal1796 - 1798
Waterstaatsbestekken1814 - 1980
VOC: Overgekomen brieven en papieren1609 - 1795
VOC: Opvarenden1699 - 1794
VOC: Oost-Indische testamenten1698 - 1807
Vertegenwoordigend Lichaam: Rekesten Heerlijke rechten en Tienden1798 - 1799
Telkaarten Volkstelling Suriname 19211921 - 1921
Suriname: Vrijgelaten slaven en hun eigenaren (manumissies)1832 - 1863
Suriname: Slavenregisters1851 - 1863
Suriname: Registratielijsten Volkstelling 19211900 - 1900
Suriname: Ondertrouwregister gereformeerden1747 - 1766
Suriname: Lidmaten der Evangelische Broedergemeente1779 - 1828
Suriname: Gouverneursjournalen1728 - 1753
Suriname: Gereformeerden1688 - 1792
Suriname: Contractarbeiders uit Java1890 - 1930
Suriname: Contractarbeiders uit India (Hindostanen)1873 - 1916
Suriname: Contractarbeiders uit China1853 - 1930
Suriname: Boeroes1845 - 1950
Suriname: Ambtenaren1820 - 1828
Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)1863 - 1863
Suriname en de Antillen: Stamboeken Ambtenaren1850 - 1918
Strafgevangenis Den Haag: Foto's gedetineerden1886 - 1893
Staten-Generaal: Commissieboeken1586 - 1794
Staten van Holland: Venia Aetatis (meerderjarigheidsverklaring)1613 - 1700
Staten van Holland: Octrooien1607 - 1801
Staatssecretarie: Geheime Besluiten1813 - 1840
Sontregisters1721 - 1763
Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.1683 - 1794
Sailing Letters1672 - 1830
Ruslandgids1600 - 2005
Rijksopvoedingsgesticht Leiden: pupillen1910 - 1926
Registres Civiques (kiesgerechtigde burgers) Zuid-Holland1811 - 1813
Raad voor de Scheepvaart: Scheepsnamen in dossiers en uitspraken1909 - 1940
Raad van State: Commmissieboeken1586 - 1792
Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)0400 - 2000
Oranjehotel: Dodenboeken1942 - 1945
Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren1917 - 1949
Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL1815 - 1940
Oost-Indië: Stamboeken Officieren1815 - 1835
Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine1836 - 1940
Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren1814 - 1836
Oost-Indië: Officieren met bestemming Oost-Indië1825 - 1829
Oost-Indië: Militaire pensioenen1821 - 1844
Oost-Indië: Korps Pupillen1850 - 1899
Oost- en West-Indië: Overledenen1816 - 1829
Oost- en West-Indië: Administratie Indische Pensioenen1815 - 1939
Oorlogsgraven Stichting (OGS)1947 - 1994
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in