gahetNA in het Nationaal Archief

Indexen - Zoeken: wilhelmina

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.

Zoeken

Velden doorzoeken
2710 resultaten gevonden in 43 indexen
Overzicht van indexen
IndexPeriodeHits
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 199539
Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken1843 - 1892170
Curaçao: Begraafgelden1792 - 18311
Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies)1722 - 186325
Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten1939 - 19535
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 187732
Emigranten: vanuit Nederland naar Brazilië1822 - 19921
Emigranten: vanuit Zuid-Holland1850 - 18995
Filmkeuringsrapporten1928 - 196012
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 19447
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 18113
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 18101
Hof van Holland: Criminele Sententies1538 - 18111
Hof van Holland: Decreten1523 - 181057
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 181149
Hoge Krijgsraden: Processen1680 - 17833
Japanse interneringskaarten1942 - 194511
Landmacht: Pensioenregisters1795 - 18101
Landmacht: Stamboeken supplement1795 - 18103
Molukkers naar Nederland1951 - 19511
Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek1309 - 15767
Onderwijs: Personeelsdossiers1835 - 190317
Oost- en West-Indië: Administratie Indische Pensioenen1815 - 19395
Oranjehotel: Dodenboeken1942 - 19451
Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)0400 - 20004
Raad voor de Scheepvaart: Scheepsnamen in dossiers en uitspraken1909 - 194035
Ruslandgids1600 - 2005107
Sailing Letters1672 - 18304
Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.1683 - 179428
Staten van Holland: Octrooien1607 - 18012
Strafgevangenis Den Haag: Foto's gedetineerden1886 - 18936
Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)1863 - 18631252
Suriname: Boeroes1845 - 195018
Suriname: Contractarbeiders uit India (Hindostanen)1873 - 191647
Suriname: Contractarbeiders uit Java1890 - 1930170
Suriname: Gereformeerden1688 - 1792141
Suriname: Gouverneursjournalen1728 - 175318
Suriname: Lidmaten der Evangelische Broedergemeente1779 - 182814
Suriname: Vrijgelaten slaven en hun eigenaren (manumissies)1832 - 1863298
VOC: Opvarenden1699 - 179443
VOC: Overgekomen brieven en papieren1609 - 17952
Waterstaatsbestekken1814 - 198055
Wetgevende Colleges: Dagverhaal1796 - 17981
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in