gahetNA in het Nationaal Archief

Indexen - Zoeken: batavia

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.

Zoeken

Velden doorzoeken
99170 resultaten gevonden in 29 indexen
Overzicht van indexen
IndexPeriodeHits
Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken1940 - 19431
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 199527
Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken1843 - 1892210
Emigranten: Emigratiekaarten Nederlanders in Australië1946 - 19912
Emigranten: vanuit Zuid-Holland1850 - 189911
Filmkeuringsrapporten1928 - 196014
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 18115
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 18107
Hof van Holland: Decreten1523 - 18106
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 181136
Japanse interneringskaarten1942 - 1945179
Landmacht: Stamboeken1795 - 18131
Landmacht: Stamboeken supplement1795 - 18102
Onderwijs: Personeelsdossiers1835 - 190374
Oranjehotel: Dodenboeken1942 - 19455
Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)0400 - 200046
Ruslandgids1600 - 2005104
Sailing Letters1672 - 1830121
Staten van Holland: Octrooien1607 - 18014
Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)1863 - 1863459
Suriname: Contractarbeiders uit China1853 - 193096
Suriname: Contractarbeiders uit India (Hindostanen)1873 - 191621
Suriname: Contractarbeiders uit Java1890 - 19307158
Suriname: Gereformeerden1688 - 17928
Suriname: Gouverneursjournalen1728 - 17532
Suriname: Vrijgelaten slaven en hun eigenaren (manumissies)1832 - 18633
VOC: Opvarenden1699 - 17949146
VOC: Overgekomen brieven en papieren1609 - 179581416
Wetgevende Colleges: Dagverhaal1796 - 17983
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in