gahetNA in het Nationaal Archief

Indexen - Zoeken: munster

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.

Zoeken

Velden doorzoeken
3431 resultaten gevonden in 56 indexen
Overzicht van indexen
IndexPeriodeHits
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen)1707 - 17951591
VOC: Opvarenden1699 - 17941471
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 199534
Vertegenwoordigend Lichaam: Rekesten Heerlijke rechten en Tienden1798 - 179930
Ruslandgids1600 - 200530
VOC: Overgekomen brieven en papieren1609 - 179528
WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië1649 - 165422
Nassause Domeinraad: Regesten brieven Anna van Buren1467 - 154822
Waterstaatsbestekken1814 - 198020
Raad van State: Commmissieboeken1586 - 17929
Landmacht: Stamboeken supplement1795 - 18109
Molukkers naar Nederland1951 - 19519
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 18119
Hof van Holland: Decreten1523 - 18109
Landmacht: Stamboeken1795 - 18138
Financiën: verkochte Domeinen1812 - 18137
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 18107
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 18117
Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken1843 - 18927
Landmacht: Stamboeken Officieren1813 - 19246
Landmacht: Metalen Kruizen1832 - 18346
Emigranten: Emigratiekaarten Nederlanders in Australië1946 - 19916
Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)1863 - 18636
Onderwijs: Personeelsdossiers1835 - 19036
Filmkeuringsrapporten1928 - 19606
Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)0400 - 20005
Japanse interneringskaarten1942 - 19455
Staten-Generaal: Commissieboeken1586 - 17944
Oost-Indië: Militaire pensioenen1821 - 18444
Staten van Holland: Octrooien1607 - 18014
WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië1630 - 16524
Oost- en West-Indië: Overledenen1816 - 18293
Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine1836 - 19403
Marine: Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren1860 - 19013
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 19443
Marine: Aangenomen Manschappen1814 - 19063
Suriname: Gouverneursjournalen1728 - 17532
Nassause Domeinraad: Ambtboek1623 - 18112
Landmacht: Overlijdensakten Nederlandse militairen in Franse hospitalen1792 - 18152
Financiën: Personeelgegevens ministerie1852 - 19132
Landmacht: Stamboeken Officieren (BRIOP)1813 - 19242
Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.1683 - 17941
Landmacht: Pensioenregisters1795 - 18101
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 18771
Oost-Indië: Officieren met bestemming Oost-Indië1825 - 18291
Marine: Stamboeken Mariniers1814 - 18881
Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL1815 - 19401
Grafelijkheidsrekenkamer: Octrooien1445 - 17911
Registres Civiques (kiesgerechtigde burgers) Zuid-Holland1811 - 18131
Hof van Holland: Memorialen1428 - 14631
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in