Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Indexen - Zoeken: munster

Zoeken

Velden doorzoeken
3464 resultaten gevonden in 58 indexen
Overzicht van indexen
IndexPeriodeHits
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen)1707 - 17951591
VOC: Opvarenden1699 - 17941471
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 199550
Vertegenwoordigend Lichaam: Rekesten Heerlijke rechten en Tienden1798 - 179930
Ruslandgids1600 - 200530
VOC: Overgekomen brieven en papieren1609 - 179528
WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië1649 - 165422
Nassause Domeinraad: Regesten brieven Anna van Buren1467 - 154822
Waterstaatsbestekken1814 - 198020
Afscheid van Indië1940 - 195014
Molukkers naar Nederland1951 - 195110
Raad van State: Commmissieboeken1586 - 17929
Landmacht: Stamboeken supplement1795 - 18109
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 18119
Hof van Holland: Decreten1523 - 18109
Landmacht: Stamboeken1795 - 18138
Financiën: verkochte Domeinen1812 - 18137
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 18107
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 18117
Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken1843 - 18927
Landmacht: Stamboeken Officieren1813 - 19246
Landmacht: Metalen Kruizen1832 - 18346
Emigranten: Emigratiekaarten Nederlanders in Australië1946 - 19916
Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)1863 - 18636
Onderwijs: Personeelsdossiers1835 - 19036
Filmkeuringsrapporten1928 - 19606
Japanse interneringskaarten1942 - 19456
Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)0400 - 20005
Staten-Generaal: Commissieboeken1586 - 17944
Oost-Indië: Militaire pensioenen1821 - 18444
Staten van Holland: Octrooien1607 - 18014
WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië1630 - 16524
Oost- en West-Indië: Overledenen1816 - 18293
Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine1836 - 19403
Marine: Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren1860 - 19013
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 19443
Marine: Aangenomen Manschappen1814 - 19063
Suriname: Gouverneursjournalen1728 - 17532
Nassause Domeinraad: Ambtboek1623 - 18112
Landmacht: Overlijdensakten Nederlandse militairen in Franse hospitalen1792 - 18152
Financiën: Personeelgegevens ministerie1852 - 19132
Landmacht: Stamboeken Officieren (BRIOP)1813 - 19242
Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.1683 - 17941
Landmacht: Pensioenregisters1795 - 18101
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 18771
Oost-Indië: Officieren met bestemming Oost-Indië1825 - 18291
Marine: Stamboeken Mariniers1814 - 18881
Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL1815 - 19401
Grafelijkheidsrekenkamer: Octrooien1445 - 17911
Registres Civiques (kiesgerechtigde burgers) Zuid-Holland1811 - 18131
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in