Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Indexen

Zoeken

Velden doorzoeken
122 indexen
Overzicht van indexen
IndexPeriode
Afscheid van Indië1940 - 1950
Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken1940 - 1943
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 1995
Bewindslieden: Archieven van ministers en staatssecretarissen1798 - 2010
Binnenlandse Zaken: Kabinetsarchief, Dossiers over België1817 - 1830
Binnenlandse Zaken: Visrechten1814 - 1817
Buitenlandse Zaken: Vreemdelingenpaspoorten1916 - 1940
Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken1843 - 1892
Curaçao: Begraafgelden1792 - 1831
Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies)1722 - 1863
Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten1939 - 1953
Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten1247 - 1572
Emigranten: Emigratiekaarten Nederlanders in Australië1946 - 1991
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 1877
Emigranten: vanuit Nederland naar Brazilië1822 - 1992
Emigranten: vanuit Zuid-Holland1850 - 1899
Filmkeuringsrapporten1928 - 1960
Financiën: Borgstellingen ambtenaren1816 - 1844
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 1944
Financiën: Personeelgegevens ministerie1852 - 1913
Financiën: Personeelsregisters Registratie1813 - 1828
Financiën: rubrieken Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen1831 - 1935
Financiën: rubrieken Generaal Secretariaat1831 - 1876
Financiën: rubrieken Posterijen1831 - 1876
Financiën: rubrieken Registratie, Hypotheken, Kadaster en Indirecte belastingen1831 - 1935
Financiën: Salarisregisters belastingambtenaren1816 - 1819
Financiën: Stamboeken ambtenaren1845 - 1918
Financiën: Stamlijsten regionale belastingambtenaren1870 - 1916
Financiën: verkochte Domeinen1812 - 1813
Gecommitteerde Raden: Ambtgelden1749 - 1752
Ghanagids1593 - 1960
Grafelijkheidsrekenkamer: Commissieboeken1450 - 1580
Grafelijkheidsrekenkamer: Octrooien1445 - 1791
Grafelijkheidsrekenkamer: Windrechten1528 - 1797
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 1811
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 1810
Hof van Holland: Criminele Sententies1538 - 1811
Hof van Holland: Decreten1523 - 1810
Hof van Holland: Memorialen1428 - 1463
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 1811
Hof van Holland: Remissies en pardonnen1523 - 1806
Hoge Krijgsraden: Processen1680 - 1783
Hoge Raad: Dictums1582 - 1795
Japangids1600 - 1995
Japanse interneringskaarten1942 - 1945
Justitie: Uitleveringsdossiers verdachte personen1815 - 1876
Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden1815 - 1994
Landmacht: Geneeskundige Dienst kwekelingen en officieren1817 - 1916
Landmacht: Metalen Kruizen1832 - 1834
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen)1707 - 1795
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in