Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Gezicht in vogelvlucht op Casteel Elmina/Elmina, Ghana, Johannes Vingboons, 1665

Ghanagids: Overzicht van bronnen over Ghana in de Nederlandse archieven

Zoeken

Velden doorzoeken
576 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 576 gevonden
Beschrijving inventarisnummerDatering inventarisnummer
"Economische schets van Ghana", door I. van Staveren, onderzoeksmedewerkster Oecumenisch Studie en Actie Centrum voor Investeringen, 19911991
"Journaal", Rekening van inkomsten en uitgaven van het Fort St. George d’ Elmina, aug 1796-dec 1802 1 deel "Journaal", Rekening van inkomsten en uitgaven van de buijtencomptoiren, aug 1796-dec 1802 Register houdende inventarissen van de goederen van het comptoir-generaal, van de boeken en papieren, van het ‘s lands hospitaal,verkochte goederen uit aangekomen schepen, van het ‘s lands magazijn en andere magazijnen , de boedel in het secretariaat, de effecten en gelden in de consignatiekas in de raadkamer, van de goederen van de ‘trein’ (o.a. munitie en artillerie),van de inventaris van de kamer van de hoofdwacht van Elmina, het eindrapport van de Commissie van Toezicht op de overname, bewijzen van ontvangst van hetgeen is overgenomen, rapport van hetgeen uit de lading van het schip de Jacobina in ‘s lands magazijn is opgeborgen incl een inventaris van treingoederen uit dit schip en samengevatte lijsten van de treingoederen, 1802 1 deel Monsterrollen, 1799-1802, 1 deel, 1 katern Rekening van inkomsten en uitgaven (`Administratieve reekening`), juli 1796-maart 1802 1 deel Register houdende afschriften van 104 wisselbrieven, aug 1796-dec 1802 1 katern Register houdende afschriften van brieven 104 brieven van de gouverneur van Elmina, aug 1796-mrt 1802 1 deel Register houdende afschriften van ontvangstbewijzen, apr-dec 1802 1 deel ´Marktbrief van den trein en vivres, dode lijst en lijst der geavanceerde personen´, 1802 1 deel Lijst van uit Europa benodigde materialen, 1802-1804 1 deel-
''Boutry'', brig under command of P.O. Buyze, journal by the first mate J. Ripsdorph of the voyage from Amsterdam to the Coast of Guinea and back, 1864-18651864-1865
''Castor'', Dutch naval frigate under command of P. van Hoogerwerff to West Africa and the West Indies, 1768-1770.1768-1770
''Castor'', second journal by P.N. van Son of the same voyage, 1768-1770.1768-1770
''Citadel van Antwerpen'', screw-steamer under command of commander J.A.H. Hugenholtz, journal by lieutenant H. Dyserinck, from the Netherlands to St. George d'Elmina, with a journal by Dyserinck of his home voyage with the English steamer ''Loanda'', 1871.1871
''Gouverneur Nagtglas'', schooner under command of J. van Strijen from Amsterdam to West Africa and back, 1864-1865.1864-1865
''Noorderquartier'', belonging to the fleet under command of M.A. de Ruyter, journal kept by the vice-admiral Joan Cornelis Meppel, of the voyage to the Mediterranean, Guinea and the West Indies, 1664-1665.1664-1665
''Sumatra'', frigate under command of captain E. Lucas, to the West Indies via West Africa, 1829-1830.1829-1830
'De scheepvaart op West-Afrika en West-Indië in de achttiende eeuw'. Getypt1926
'Hendrik Willem Daendels als gouverneur-generaal ter Kust van Guinea', by D.A. Hoogendijk, Batavia, c. 1947. With an outline-map.c. 1947
'Loquet W.I.Cie.', stukken betreffende de West Indische Compagnie (WIC), ten dele gedrukt.1750-1778
'Naader reglement op het subject van de vrye vaart op de kust van Africa voor de onderdaanen der Vereenigde Nederlanden, onder betaaling van recognitie, opengestelt bij het reglement van haar Hoog Mog. van den 8 Augusti 1730'1734 (gedrukt)
'Papeles sobre el negocio de negros en Guinea'. Stukken betreffende de slavenhandel op de kust van Afrika.1700 ca.
'Recueil L', verzameling (afschriften van) stukken betreffende de West-Indische Compagnie (WIC) en betreffende diverse zaken, met inhoudsopgave.1565-1730
--
0502. Brief van Jan Simon Gerardus Gramberg aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Toezending van een nota over de staat van de plantage Gramberg in West-Afrika. 8 aug. 1860. 0503. Brieven van Arnold Adolph Bentinck aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: De ondertekening van een Nederlands-Brits verdrag over de grenzen van het grondgebied in West-Afrika. 4 jan., 6 jan., 14 febr. en 4 maart 1867. 0507. Letters from J. Elliot to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Begeleidend schrijven bij een rapport over de tarieven in West-Afrika en bij een gedeelte van de tekst bij de overeenkomst tussen Groot-Brittannië en Nederland over de grondgebieden in West-Afrika. 9 jan., 13 febr. 1867. 0509. Letter from Stephen Hill to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Afscheidsbrief in verband met het vertrek naar Engeland. 30 nov. 1854. 0510. Letter from C.S. Hastilli to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Privé-correspondentie. 13 okt. 1863. 0511. Letters from Edward B. Andrews to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Over zakelijke kwesties zoals de importheffing en vaccins. 11 mei 1860, 9 en 12 febr. 1861. 0514. Letter from Edward B. Andrews to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Uitnodiging voor een diner op 19 febr. 1861 bij de gouverneur der Britse bezittingen aan de Goudkust. 16 febr. 1861. 0515. Letters from Edward B. Andrews to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Privé-correspondentie over gezondheid, diners en kerstviering. Zakelijke onderwerpen zoals de internationale politiek, de gebiedsruil, de bevolking, het klimaat, E. Bannerman en onlusten in Westelijk Afrika. 1861-1862. 0551. Letters from William A. Ross to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Over het geschil tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende het gezag over Emaho of Empahan. Ross wil zo spoedig mogelijk de Goudkust verlaten. De heer Pine zal hem opvolgen. 22 sept. en 18 okt. 1862. 0553. Brieven van Hendrik Muller aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Het tractaat met het Verenigd Koninkrijk inzake de ruiling van grondgebied aan de Goudkust. Muller heeft geen hoge dunk van de integriteit van ambtenaren aan de Goudkust. 13 en 20 juni 1867. 0555. Brief van A.F. Nidschel aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Diverse gegevens over Liberia: bevolking, economische situatie. 14 juni 1863. 0556. Brief van A.F. Nidschel aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Inlichtingen over Liberia, voornamelijk over de bevolking en de sociale omstandigheden. 21 maart 1863.-
1) Marktrapport West-Afrika 2) Resume trio vloot research 3) Trio rapport (kosten 1 ton) 4) Vooruitzichten middellange termijn-
1106. Brief van B.D. van Trojen aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Dank voor de hulp bij de bestraffing van de Commandezen. De namen van mensen die zich bij de operatie hebben onderscheiden. 23 febr. 1870. 1107. Brief van B.D. van Trojen aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Vermelding van een lijst van personeelsleden die zich in het Commendagebied hebben onderscheiden, maar op de meegezonden lijst worden de gesneuvelden en gewonden bij Kwassie-Krom op 11 jan. 1870 vermeld. 23 febr. 1870. 1195. Brief van J.P. Feith aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Over een rapport. 5 dec. 1868. 1196. Brief van J.P. Feith aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: De Secretaris Generaal van het Ministerie van Koloniën vraagt naar de zienswijze inzake het rekest van de regering te Elmina. 2 dec. 1868. 1197. Brief van Julius Philip Jacob Adriaan van Zuylen van Nyevelt aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Verzoek om inlichtingen uit het rapport van Nagtglas, in verband met de in de Tweede Kamer verkeerd begrepen passages over de situatie in Elmina. 7 dec. 1867. 1200. Brief van James Loudon aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: De toezegging om mee te werken aan door de gouverneur wenselijk geachte verbeteringen in Guinea. 14 juni 1861. 1201. Brief van J.P. Feith aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: De vraag om advies naar aanleiding van een vraag van een inlander uit Guinea naar een gratificatie. Deze gratificatie zou toegezegd zijn voor in 1858 en 1859 bewezen diensten. 16 aug. 1859. 1394A. Brief van Jan Jacob Rochussen aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Het denkbeeld tot het stichten van een militaire landbouwkolonie aan de kust van Guinea en het voorstel tot opheffing van de slavernij in West-Indië. 21 jan. 1862. 1572. Brief van B.D. van Trojen aan Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Een militaire actie in Guinea. 11 jan. 1870. 3344. Brief van Cornelis Johannes Marius Nagtglas aan Johannes Jerphaas Hasselman: Verzoek om hulp bij het vaststellen van voorschriften tot heffing van rechten in Guinea per 1 jan. 1868. 20 aug. 1867. 4144. Letters from A. Kennedy to Cornelis Johannes Marius Nagtglas: Engelse dankbrief aan de gouverneur in Guinea, West-Afrika. sept. 1870.-
1953 - Assistance by African countries to the Netherlands in connection with the inundation in the Netherlands.1953
1958 - Assistance to Ghana1958
1960,1967,1970 (West-Afrika)1960,1967,1970
1962 (Stukken (vnl. correspondentie) betreffende de actie 'Brood voor het hart' ten behoeve van de lectuurvoorziening in Afrika en Azië)1962
1962-1968, onder andere studieweek "Afrika", met groepsfoto 19641962-1968
1963-1964 (Stukken (vnl. correspondentie) betreffende de actie 'Brood voor het hart' ten behoeve van de lectuurvoorziening in Afrika en Azië)1963-1964
1963-1968 (o.a. Kameroen en Ghana)1963-1968
1965-1968 (Stukken (vnl. correspondentie) betreffende de actie 'Brood voor het hart' ten behoeve van de lectuurvoorziening in Afrika en Azië)1965-1968
1968, Senegal, Ghana, Nigeria en Kameroen, reisbrieven van J.M. Hoekstra1968
1968-1971 (Stukken (vnl. correspondentie) betreffende de actie 'Brood voor het hart' ten behoeve van de lectuurvoorziening in Afrika en Azië)1968-1971
1970-1972 (Correspondentie over Ghana, Oeganda, Indonesië (West-Irian; Molukken en Molukkers in Nederland)1970-1972
1970/1976 (West-Afrika)1970/1976
1971-1987, Agogo Hospital (Presbyterian Church of Ghana)1971-1987
1973, van de DGI, de Presb. Church of Ghana, en de UKSW1973
1974-1977, 45e, 46e en 48e vergadering van de synode van de Presbyterian Church of Ghana1974-1977
1975-1982, Presb. Church of Ghana1975-1982
1982-1986, Equatoriaal Guinee (1982), Ghana (1983), Kameroen (1985), Nigeria (1985), Equatoriaal Guinee en Gambia (1986)1982-1986
1984-19861984-1986
1986-19911986-1991
1987-19881987-1988
1987-19891987-1989
1987-1990, Nairobi (1987), Equatoriaal Guinee (mw. Morreau en mw. De Nie, 1988), Nigeria (mw. Jongeneel, 1988), Gambia, Ghana en Kameroen (1988), Nigeria en Liberia (1989), Ethiopië (H. Bootsma, 1989), Ethiopië, Kameroen, West-Afrika (1990)1987-1990
1988-19891988-1989
1990-19941990-1994
1991-1997, Botswana, Burkina Faso, Equatoriaal Guinee, Ethiopië, Gambia, Ghana (3 maal), Ivoorkust, Kameroen (2 maal), Kenya, Lesotho, Namibië, Rwanda, Senegal, Zimbabwe (2 maal)1991-1997
1997: Ghana en Indonesië, 1996-19971996-1997
1998, De Gambia, Ghana, Ivoorkust, Kameroen, Senegal1998
201, door het Hendrik Kraemer Instituut en het Akrofi Christaller Memorial Centre georganiseerde cursus "Church and Society in the African Context", 19961996
20111, Studiebeurs voor J.A. Mbillah, voor studie in Birmingham, United Kingdom, aan het Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, 1994-19991994-1999
20111, Studiebeurs voor K. Ohene Buabeng, aan de Universiteit van Aberdeen, 1997-19991997-1999
20111, Studiebeurs voor M.A. Appiah, voor International Agricultural College Larenstein, 1995-19961995-1996
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in