Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ruslandgids - Zoeken: wilhelmina

Zoeken

Velden doorzoeken
Ruslandgids: overzicht van bronnen over de relatie tussen Nederland en Rusland in Nederlandse Archieven 1200-1991 download index (ZIP, 3.97 MB)
43 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 43 gevonden
Titel toegangBeschrijving inventarisnummerArchiefinstelling
Archief van Collectie Nederlandse regering in LondenDiverse stukken afkomstig van Albarda, o.a. naoorlogse krantenartikelen, stukken over de erkenning van Rusland en artikelen over Koningin WilhelminaNederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Archief van Europese dagboeken en egodocumentenKatein (Katuin), Marie WilhelminaNederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Archief van Verzameling Tweede Wereldoorlog (Rotterdam)Koningin Wilhelmina en de Sovjet-UnieGemeentearchief Rotterdam
Collectie Cees WiebesNederlandse buitenlandse politiek - Archivale documenten en artikelen inzake `Operatie Juliana' waarbij in een geheime operatie in de Sovjet sector in het naoorlogse Berlijn gestolen waardepapieren van Koningin Wilhelmina naar Nederland werden teruggebracht. Deze stukken werden gebruikt voor een tweetal artikelen in NRC Handelsblad op 1 en 8 juni 1991.Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Inventaris van de archieven van de Families De Dieu, Fontein Verschuir, Van der Feen de LilleStukken betreffende het proces tussen Maria Eva van Foreest (XIII) en haar schoonzuster Cornelia Wilhelmina de Dieu (V 2) betreffende de briljanten ring en gouden snuifdoos door de keizerin van Rusland aan Daniël de Dieu (IV 1) geschonken en door deze als fideicommis aan de oudste descendent vermaaktRegionaal Archief Alkmaar
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelBrieven van Nederlandsche gezanten. Alsvoren van J. W. Hogguer, extra ordinaris envoyé te St Petersburg (de brief van 1 Juni 1793 met vele bijlagen, bevattende opgaven wegens den handel in Rusland).Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelBrieven van vreemde gezanten en staatslieden. Alsvoren van graaf de Kalitcheff, extra-ordinaris envoyé van den Keizer van Rusland.Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelReflexiën van den gezant te St. Petersburg, J. W. Hogguer, betreffende den Russischen handel. "Memorie over een commercie-tractaat met Rusland." Copieën van missiven van den Gezant aan den griffier Fagel 1792 etc.Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelBrieven van den resident van Polen, Middleton van 18 Mei en van den Pruissischen gezant, graaf von Keller van 19 Juni 1793 aan den Raadpensionaris copieën van missiven van den Nederlandschen gezant van Reede uit Warschau Mei 1793 aan en extract-resolutiën van de Staten-Generaal en eenige andere stukken betreffende Polen en de verdeeling van dit Rijk.Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelMinuten van brieven aan Nederlandsche en vreemde gezanten. Alsvoren aan differente ministers buiten 's lands volgens inhoudsopgave aan: Rechteren van Borchbeuningen (C. A. graaf van) extraordinaris envoyé aan het Hof van Rusland.Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelMinuten van brieven aan Nederlandsche en vreemde gezanten. Alsvoren aan J. W. Hogguer, extra-ordinaris envoyé aan het Hof van RuslandNationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelCopie van een ongeteekenden brief aan de Staten-Generaal uit Sint Petersburg, 26 Mei 1794, waarbij de volgende copieën: Mémoire de son Excellence monsieur le vice-chancellier comte d'Osterman, 29 Avril 1794. Extrait d'une lettre de Varsovie du 19 Mars 1794. Adresse à l'armée de Thadée Kosziusko, 24 Mars 1794. Adresse au peuple Polonais du même.Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelMemorie wegens klachten over het aanhoudend wegloopen van slaven uit de Hollandsche naar de Spaansche bezittingen in Guiana, nota's, extract resolutiën van de Staten-Generaal wegens de onderhandelingen over de wederzijdsche uitlevering, geregeld bij het te Aranjuez gesloten cartel van 28 Juni 1791. Copie nota van den Spaanschen ambassadeur aan den Keizerlijken minister over de preséance door den Russischen ambassadeur genomen op het congres te Praag en antwoord daarover.Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelBrieven van Nederlandsche gezanten. Alsvoren van C. A. graaf van Rechteren van Borchbeuningen, extra-ordinaris envoyé te St. Petersburg.Nationaal Archief
Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de SpiegelCopieën van brieven van de gezanten van de Republiek in het buitenland aan de Staten-Generaal en aan hun griffier met begeleidende brieven aan den Raadpensionaris toegezonden met enkele andere brieven aan deze gericht. Met retroacta 1787 Augustus - December 17??Nationaal Archief
Inventaris van het archief van Anna Paulowna, Koningin der Nederlanden. Geb. Grootvorstin van RuslandMinuten van brieven van Anna Paulowna aan koning Willem I, koningin Wilhelmina en prinses MarianneKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het archief van Anna Paulowna, Koningin der Nederlanden. Geb. Grootvorstin van RuslandBrieven van koningin Wilhelmina (1774-1837)Koninklijk Huisarchief
Inventaris van het archief van B. Veth [levensjaren 1864-1944]ARCHIEF Stukken betreffende zijn openbaar leven Politieke activiteiten medewerker van het gezantschap der Zuidafrikaanse Republiek Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Rapportage en informatie over militaire en politieke aangelegenheden Politieke aangelegenheden - Aantekeningen over het aanbieden van het stadhouderschap over de beide Boerenrepublieken aan koningin Wilhelmina "tot interventieverkrijging van Rusland en Frankrijk met Duitsland".Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Ambassade in de Sovjetunie (Moskou)BIJZONDER Protocol - Stukken betreffende de abdicatie van koningin Wilhelmina en de inhuldiging van koningin Juliana.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de familie Laman Trip en aanverwante familiesStukken betreffende het huwelijk van Koningin Wilhelmina en hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, met daarop volgende correspondentie met de Russische Kolonel Von PistohlkorsNationaal Archief
Inventaris van het archief van de Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie te MoskouALGEMEEN ARCHIEF PROTOCOL Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot het Nederlands Koninklijk Huis. - Overlijden van prinses Wilhelmina. 1962 - 1963Nationaal Archief
Inventaris van het archief van H.A. von Kinckel [levensjaren 1747-1821]Brief van Von Kinckel aan prinses Wilhelmina inzake de landing der Engelsen en Russen in Noord-Holland. Minuut.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Londens Archief) en daarmee samenhangende archievenGeheim archief Diplomatieke zaken Samenwerking met de geallieerden (GA/DZ/D) - Verslag van de minister aan koningin Wilhelmina betreffende een onderhoud met de Britse minister van Buitenlandse Zaken over de bedoelingen van A. Hitler met het vaste land van Europa en een eventuele vrede met het Britse rijkNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken na de bevrijding (Tweede Haags Archief)Stukken betreffende verzoeken om vrijgave van vermoedelijk door de Russen in Duitsland vastgehouden Nederlandse binnenschepen: Jonge, R. de te Harderwijk voor het ms Alpha, Kramer, J. te Harderwijk voor het ms Albertha Wilhelmina II, Sueringh, N. voor het sleepschip IdaNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-DossiersA.193: Russisch-Japanse oorlog. Besprekingen te Berlijn in aanwezigheid van Dr. Kuijper inz. evt. conferentie over kolenschepen in oorlogstijd; telegraafdienst in Nederlands-Indië i.v.m. neutraliteit; prijsgerechten (hierbij aanhouding Ned. ss. Wilhelmina) verbeurdverklaring van door Japan aangehouden schepen en havenlading; zeemijnen; aanhouding "Sultan van Langkat"; hospitaalschepen; schending Rode-Kruistractaat door oorlogsvoerende partijen; enige schadevorderingen.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling KabinetStukken betreffende een opdracht van de Duitse bezettingsautoriteiten tot het verwijderen van alle afbeeldingen van leden van het Huis van Oranje uit alle openbare gebouwen (waaronder scholen), vanwege het feit, dat H.M. Koningin Wilhelmina de zijde van de Sovjet Unie heeft gekozen in de zojuist begonnen oorlog van Duitsland met dit land.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van Koningin WilhelminaBrief ingekomen uit St. Petersburg van tsaar Nicolaas IIKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het archief van Koningin WilhelminaGelukwensen ontvangen bij de inhuldiging van Russische Israelieten in NederlandKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het archief van Koningin WilhelminaMinuut van een brief uit Den Haag aan tsaar Nicolaas IIKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het archief van Koningin WilhelminaBrief ingekomen van tsarina Marie, weduwe van tsaar Alexander IIIKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het archief van Koningin WilhelminaDankbetuiging van de groep Russische emigranten (Wit-Russen) van het Lange voorhout voor het door hen genoten tweedaagse uitstapje naar het clubhuis Ingeborg te LeusdenKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenBrieven van Marie, keizerin-douarière van Rusland, geboren hertogin van WürttembergKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenCorrespondentie van Dimitri, prins von Golitsyn, met Prinses WilhelminaKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenBrief van Charlotte, grootvorstin van Rusland, geboren hertogin van WürttembergKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenCorrespondentie van Amalia, prinses von Golitsyn, geboren gravin von Schmettau, van haar dochter Marianna, vanaf 1818 prinses zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim, van graaf F.L. von Stolberg, van N. de Novosiltsoff, Russisch minister en van A. van Nagell, met prinses Wilhelmina Rakende een erfeniskwestie.Koninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenBrieven van Catherina, koningin van Württemberg, geboren grootvorstin van RuslandKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenBrieven van prinses Anna Paulowna, echtgenote van Willem IIKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenStukken betreffende verlening van Heilige Catherina Orde aan prinses WilhelminaKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van PruisenIngekomen condoleance brieven naar aanleiding van overlijden prinses Louise/Von Golitsyn, prinses, echtgenote van Von Salm-ReifferscheidKoninklijk Huisarchief
Inventaris van het Code-archief van het Ministerie van Buitenlandse ZakenCodearchief Culturele aangelegenheden, wetenschap en voorlichting Het materiaal Televisie-programma's Nederlandse programma's - Sowjet Unie; rapportage over een artikel van Theun de Vries inzake een televisie-uitzending, ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Wilhelmina, in de Literatoernaja Gazeta van 19 september 1957Nationaal Archief
Inventaris van het familie-archief Van ReenenAkte waarbij Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette een stuk grond te Bergen schenkt aan de Czaar van Rusland voor het opgerichte Russische gedenkteken ter nagedachtenis aan de Russisch-Engelse invasie van 1799Regionaal Archief Alkmaar
Inventaris van het familiearchief PauwPapieren meest betrekkelijk Ridder H. Pauw, 24 november 1797-2 mei 1871, waarbij de Diploma's van de Brielsche Medaille d.d. 15 mei 1814 en de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Voortst twee originele brieven van Wilhelmina, Prinses van Pruisen, gemalin van Willem V, geboren 7 augustus 1751, aan H. Pauw. Russische pas van H. Pauw van 1813. Bezoek in een steenkolenmijn te CharleroyRegionaal Archief Rivierenland, Locatie Culemborg
Z.M. Willem Frederik George Lodewijk, Koning der NederlandenBriefwisseling Briefwisseling met de naaste familie - Brieven van den Prins van Oranje (of Koning Willem II) aan zijn gemalin Anna Paulowna Opm.: dit zijn minuten (die van 1832 handelt over de oneenigheid van Prinses Anna Paulowna met haar secretaris Schultz) en een afschrift z.d., van de hand van Prinses Anna Paulowna, welk stuk door haar werd doorgezonden aan haar 'maman', waarschijnlijk Koningin Wilhelmina.Koninklijk Huisarchief
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in