Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Betrekkingen tussen Rusland en Nederland in de Nederlandse archieven

Rusland en de Nederlanden onderhouden sinds eeuwen intensieve contacten. Bij tijd en wijle wilde de relatie wel overgaan in warme vriendschap, soms stonden de betrekkingen op een laag pitje of waren ze zelfs buitengewoon koel.

De eerste directe handelsbetrekkingen met Rusland dateren van de tweede helft van de zestiende eeuw en liepen via het hoge Noorden met als belangrijkste aanvoerplaats Archangelsk aan de Witte Zee. Verdere hoogte- en dieptepunten in de relatie tussen Nederland en Rusland zijn het bezoek van tsaar Peter de Grote aan ons land om kennis te nemen van vorderingen op economisch, maritiem en militair gebied; de banden tussen de vorstelijke families Van Oranje-Nassau en Romanov, met het huwelijk in 1816 van kroonprins Willem II met Anna Pavlovna, de zuster van tsaar Alexander I; de vrijwel non-existente relatie tussen Nederland en Rusland na de val van de Romanovs in 1917; de late erkenning van de Sovjet-Unie door Nederland in 1942 als een van de laatste landen ter wereld; de ijzige betrekkingen tussen beide landen tijdens de Koude Oorlog. Pas met het verdwijnen van het communistische regime eind twintigste eeuw normaliseerden de verhoudingen tussen beide staten.

Een belangrijk deel van dit gezamenlijke verleden wordt vertegenwoordigd door de archieven die in Nederland en Rusland zijn gevormd als gevolg van de Nederlands-Russische betrekkingen. Deze archieven vormen dus ons gedeeld cultureel erfgoed.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in