Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Brief van tsaar Peter de Grote aan de Staten-Generaal, 1697

Rusland: Gids archiefbestanddelen in Nederlandse archieven

Zoeken

Velden doorzoeken
Ruslandgids: overzicht van bronnen over de relatie tussen Nederland en Rusland in Nederlandse Archieven 1200-1991 download index (ZIP, 3.97 MB)

Archieven (13938)

Archieven (13938)
Titel toegangBeschrijving inventarisnummerArchiefinstelling
Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: DossierarchiefStukken betreffende de regeling van de gedeeltelijke overname door de Staat van de rentebetalingen op en de amortisatie van de Russische schuld in NederlandNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: DossierarchiefStukken betreffende het uitvaardigen van circulaires betreffende de handel in Russische roebels en goudwaarden en het uitoefenen van toezicht op de naleving daarvanNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: DossierarchiefStukken betreffende totstandkoming van het ontwerp van wet tot het gelijkstellen van de schepen varende onder Russische vlag met die van de meest begunstigde vreemde natieNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: DossierarchiefStukken betreffende de verlening van exportkredietgarantie aan exporteurs die zijn ondergebracht bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. te Amsterdam, geordend naar exportgebied. - Rusland: Algemeen; Polissen 3011, 5002, 5011, 5020, 5030, 5046, 5056, 5073 e.a.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: DossierarchiefStukken betreffende het treffen van clearing-, transfer- en deviezenregelingen met diverse landen (exclusief Duitsland), o.a.: RuslandNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: DossierarchiefStukken betreffende het verstrekken van geld aan buitenlandse gezanten in Nederland, de positie van het Nederlands diplomatiek personeel in het buitenland en het onderhouden van contacten met buitenlandse circulatiebanken in verband met de oorlogssituatie in EuropaNationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaNota inzake de verdediging van Europa, met name de voorbereiding en preventieve werking van een guerrilla tegenover de Russen.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaStukken van de Commissie Jansen betreffende te nemen maatregelen in verband met een eventuele (Russische) militaire bezettingNationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaBrief van de voorzitter Defensiecommissie, inzake goedkeuring conceptverslag overleg tussen de staatssecretaris van Defensie met kamerleden en vertegenwoordigers van D'66, met betrekking tot de Russische dreiging ten opzichte van de NAVO. Met bijlageNationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaAnalyse van het optreden der Russen in geval van oorlog en meer in het bijzonder tegen Nederland.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaRapport betreffende de UNO inzake standpunten en houding van de Russen, opgesteld door GS IIIA.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaUittreksel Ministerraad betreffende de repatriëring van Nederlanders uit Rusland en van Russen uit Nederland.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaAnalyse van het optreden van de Russen in geval van oorlog tegen Nederland, de levensmiddelenvoorziening i.v.m. de internationale toestand en een beschouwing over vijfde colonne-activiteit.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaWaarschuwend woord, van W. den Toom, oud minister van Defensie, ca. 1974, betoog waarin deze ernstig waarschuwt voor de Sovjet-Russische expansie en subversie alsmede tegen een verzwakking van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO, kopieNationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaBegraafplaats van de op Texel gesneuvelde Russen.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaGeheime verbalen, minuten van geheime beschikkingen en uitgaande brieven, met de daarbij behorende ingekomen stukken. 1946, nrs. 19 - 24. - Verslag herdenking Oktoberrevolutie; politieke rede van Molotov in de Sovjet-Unie.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaStukken betreffende Nederlandse krijgsgevangen in Rusland en hun repatriëringNationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaVerbalen, minuten van uitgaande brieven en beschikkingen met daarbij opgelegd ingekomen stukken, alsmede voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken, o.a.: 25-06/182 Verlenging Missie voor het Opsporen van Nederlandse Militairen in Rusland en het door deze mogendheid bezet gebied in Europa. 03-07/150 Russisch kerkhof te Amersfoort. 02-09/132 Uitbreiding Russisch kerkhof te Amersfoort. 20-09/226 Aankoop terrein Russische begraafplaats. 30-07/114 Begraafplaats van de op Texel gesneuvelde Russen. 20-05/342, Verzorging van Russische oorlogsgraven op Texel.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaGeheime verbalen, minuten van geheime beschikkingen en uitgaande brieven, met de daarbij behorende ingekomen stukken, o.a.: 6-U Gegevens van repatriërende Nederlanders vanuit Rusland of door Rusland bezet gebied. 8-Y-Z Nota inzake de verdediging van Europa, met name de voorbereiding en preventieve werking van een guerrilla tegenover de Russen. Voor een nadere toegang zie band II, onderwerpindex 2. Met hiaten.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaMogelijke benoeming militaire attaché in Moskou en Praag.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaZeer geheime verbalen, minuten van zeer geheime beschikkingen en uitgaande brieven met de daarbij behorende ingekomen stukken, o.a.: 78 Rapport betreffende de UNO inzake standpunten en houding van de Russen, opgesteld door GS IIIA. 229 Lijst van gevangenenkampen in Rusland. 155 Uittreksel Ministerraad betreffende de repatriëring van Nederlanders uit Rusland en van Russen uit Nederland. 244 Dreigende vormen van een conflict tussen Amerika en Rusland. 92 Optreden van een inlichtingenofficier bij het ontmoeten van een informant over een Russische dreiging. 28 Opleiding voor de Militaire Inlichtingendienst, Russische spionage in de Verenigde Staten en het ontbinden van de Commissie van onderzoek inzake de inlichtingendiensten te Londen. 41 Analyse van het optreden van de Russen in geval van oorlog tegen Nederland, de levensmiddelenvoorziening i.v.m. de internationale toestand en een beschouwing over vijfde colonne-activiteit. 29 Analyse van het optreden der Russen in geval van oorlog en meer in het bijzonder tegen Nederland. 32 Spionage activiteiten van de militaire attachés van Rusland. 1949-93-16 - Optreden van een inlichtingenofficier bij het ontmoeten van een informant over een Russische dreiging Voor een nadere toegang, zie band II, onderwerpindex 3. Met hiaten. Enkele verbalen zijn gelicht en ondergebracht in aparte inventarisnummers, vanwege beperking openbaarheid. Zie hoofdstuk 1.3.3 voor een opgave.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaGeheime verbalen, minuten van geheime beschikkingen en uitgaande brieven, met de daarbij behorende ingekomen stukken. 1952, nrs. 217 - 228. - Verslag over de houding van de Sovjet Unie ten opzicht van Duitsland.Nationaal Archief
Inventaris van het gewoon en geheim verbaalarchief van het Ministerie van Oorlog/Defensie en opgelegde archiefbescheiden van mr. F. J. Kranenburg en mr. W.H. Fockema AndreaZeer geheime verbalen, minuten van zeer geheime beschikkingen en uitgaande brieven met de daarbij behorende ingekomen stukken 1949, nrs. 22 - 35. - Buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. - Opleiding voor de Militaire Inlichtingendienst, Russische spionage in de Verenigde Staten en het ontbinden van de Commissie van onderzoek inzake de inlichtingendiensten te Londen.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van KarnebeekCorrespondentie van diverse aard - Verslagen van reizen naar Rusland en andere stukken betreffende Rusland, met kranteknipsels.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van KarnebeekCorrespondentie van diverse aard - Gegevens over de "Russische Handelscommissie" in Reval en "wat men in Reval over Rusland hoort" door de wnd. consul te Reval.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van KarnebeekCorrespondentie van diverse aard - Kopie-brief van S. Petlioura, president van het directorium van de Republiek Ukraïne, aan de Minister van Buitenlandse Zaken van Ukraïne betreffende de Russische bedreiging van de buurstaten.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van KarnebeekCorrespondentie van diverse aard - Tekst van een Amerikaanse nota aan Italië betreffende de Russisch-Poolse verhoudingen.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van Karnebeek"Dagboek van Jhr. van Karnebeek van de Nederlandse delegatie ter conferentie van Genua betreffende Europese economische aangelegenheden, occupatie van het Roergebied en Verdrag van Rapallo tussen Rusland en Duitsland.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van Karnebeek"Dagboek" van Jhr. van Karnebeek tijdens zijn verblijf te Washington als delegatiehoofd bij de Conferentie van Washington (ontwapeningsconferentie), speciaal voor de aangelegenheden betreffende de Stille Oceaan en het Verre Oosten. Met afschriften van uitgaande correspondentie. getypte vellen in 1 omslag Hierin bevinden zich aantekeningen van andere onderwerpen dan het Verre Oosten. Zie ook "Verslag en diplomatieke bescheiden betreffende de Conferentie te Washington October 1921 - Februari 1922," 's-Gravenhage, Alg. Landsdrukkerij 1922.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van de Minister van Buitenlandse Zaken H.A. van KarnebeekBrieven van diverse personen aan Jhr. van Karnebeek, A - Z - H. van Gilse van der Pals, consul te Petrogad.Nationaal Archief
Inventaris van de archieven van het Consulaat (sinds 1883 Consulaat-Generaal) te Stockholm (Zweden); Vice-Consulaat Skelleftea; Vice-Consulaat DrammenVredes-, handels-, scheepvaart- en andere verdragen, gesloten tussen Zweden en andere landen; en stukken der regering van Zweden of het bestuur van Stockholm omtrent staatsregeling, handel, enz. Gedrukt, o.a.: h. Verdrag van vriendschap met Rusland. l. Overeenkomst van handel en vriendschap met Rusland. m. Overeenkomst van handel en vriendschap met Rusland. q. Handels- en scheepvaartverdrag met Rusland.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van jhr. dr. J. Loudon [levensjaren 1866-1955]Brieven van Mr. A.M.D. Baron Sweerts de Landas; gevolmachtigd minister te Petrograd Rapportage over de opgewonden stemming in Rusland en de gevaren daaraan verbonden voor de in Rusland verblijf houdende, NederlandersNationaal Archief
Inventaris van het archief van jhr. dr. J. Loudon [levensjaren 1866-1955]Brieven van W.J. Oudendijk; secretaris / tolk en later gezantschapsraad te Peking (1906-1910); tijdelijk gezant te Petrograd (1917-1918) Naast brieven van zuiver persoonlijke aard bevat deze omslag enerzijds rapportage over de interne onderlinge verhoudingen op het gezantschap te Peking en anderzijds rapportage over de politieke situatie in China (1906-1910) en Rusland (1917-1918). Ten aanzien van Rusland en vooral de rapportage over de revolutie belangwekkendNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de Duits-Russische tarievenoorlog en het Frans-Russisch handelsverdrag [dossier B217]Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de ondersteuning van Joden in diverse gebieden [dossier B275]. - Russisch Polen en LitouwenNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Consulaatsdossiers, alfabetisch geordend, over de jaren 1918-1939. - PetrogradNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de Russische kwestie [dossier B243].Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de rechtsgeldigheid van een te Moskou door de Nederlandse vice-consul gesloten huwelijk tussen H. Schappert en I. Guslitzer [dossier B196].Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de Nederlandse consulaire dienst in Duitsland en betreffende de bescherming van Russische onderdanen door Nederlandse consulaire ambtenaren in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije [dossier B130]Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende een geschil tussen P. ter Meulen en de Russische, c.q. Perzische regering [dossier B153].Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Consulaatsdossiers, alfabetisch geordend, over de jaren 1890-1917 en 1918-1939. - OdessaNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Consulaatsdossiers, per waarmerkingsressort geordend, over de jaren 1873-1889. Stukken betreffende het waarmerkingsressort Sint Petersburg - OdessaNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de archieven van het (tsaristische) Russische consulaat Ahwaz [dossier B149]Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de positie van de Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in verband met de revolutie [dossier B139].Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende consulaire jaarverslagen [dossier B37], o.a. St. PetersburgNationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Dossier inzake de circulaire aan Nederlandse consulaire ambtenaren in Rusland om zich te onthouden van huwelijksvoltrekkingen welke in Rusland aanstoot zouden kunnen geven.Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de Perzisch-Russische handelsbetrekkingen en het Perzische onderzoek naar de overtreding van art. 5 van het Verdrag van Turkmantschai [dossier B93].Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de Japans-Koreaanse verhoudingen en de toelatingsregeling voor vreemdelingen tot de door Japan bezette gebieden in de oorlog met Rusland [dossier B110 B].Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende dienstpost, betreffende het gebruik van vreemde talen in het postverkeer, de aanhouding van een pakket diamanten door de Russische posterijen, gebruik van 'diplomatieke valiezen' en een Canadees besluit op de regeringsbriefwisseling [dossier B120-7].Nationaal Archief
Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers (Consulaire- en Handelsaangelegenheden)Stukken betreffende de postverbindingen van Nederland met diverse landen [dossier B121 A]. Enkele stukken zijn in bruikleen afgestaan aan het Nederlands Postmuseum.Nationaal Archief
Meer resultaten

Achtergrond archieven (2681)

Achtergrond archieven (2681)
Geschiedenis archiefbeheerGeschiedenis archiefvormer
Meer resultaten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in