Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Stichting Holambra II (NL-HaNA_2.15.68_1626)

Emigranten: Nederlanders naar Brazilië

Zoeken

Velden doorzoeken
Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië download index (ZIP, 66.09 KB)
873 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 873 gevonden
Naam archiefBeschrijving inventarisnummerArchiefinstelling
Archief Kath. Arbeiders Beweging, bisdom BredaStukken betreffende emigratie naar Brazilië en Argentinië van KAB Breda. I-IV.Katholiek Documentatie Centrum
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamNotulen van de vergaderingen van de Commissie van 21 september 1861 -16 februari 1934. N.B. Van secundair belang.Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamKopieboeken van uitgaande stukken van 26 sept. 1861-13 dec. 1909Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamKopieboeken van uitgaande stukken van 6 jan. 1910 -22 febr. 1911Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamRegisters houdende algemeen overzicht van landverhuizers uit de haven van Amsterdam vertrokken in de jaren 1898-1908Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamRegisters houdende algemeen overzicht van landverhuizers uit de haven van Amsterdam vertrokken in de jaren 1909-1914Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamRegisters houdende algemeen overzicht van landverhuizers uit de haven van Amsterdam vertrokken in de jaren 1915-1934Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamIngekomen en uitgaande stukken 1906-1917Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamIngekomen en uitgaande stukken 1913-1918Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamIngekomen en uitgaande stukken 1919-1925Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamIngekomen en uitgaande stukken 1926-1934Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamJaarverslagen met bijlagen, statistische tabellen van landverhuizers 1906-1919Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamJaarverslagen met bijlagen, statistische tabellen van landverhuizers 1920 -1925Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamJaarverslagen met bijlagen, statistische tabellen van landverhuizers 1926-1927Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamJaarverslagen met bijlagen, statistische tabellen van landverhuizers 1928-1929Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamJaarverslagen met bijlagen, statistische tabellen van landverhuizers 1930-1935Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamRapporten van onderzoek van experts van de gehouden inspectie over emigrantenschepen, hun zeewaardigheid, bemanning, inventaris en provisie, w.o. naamlijsten van vertrokken landverhuizers met vermelding van geslacht, geboorteplaats, herkomst, beroep en bestemming. Lijsten van Oostenrijkers en Hongaren als landverhuizers uit Amsterdam vertrokken, naar de daarin vermelde landen, verder voor zover nog aanwezig, rapporten van de gehouden inspectie door de ambtenaren van de Staatscommissie in logementen te Amsterdam, welke landverhuizers herbergen of waar zij de laatste maanden verblijf gehouden hebben en hun bevinding daarover.Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam.Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam: Passagierslijsten 1921-1922Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam: Passagierslijsten 1923-1924Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam: Passagierslijsten 1925-1926Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam: Passagierslijsten1927Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam: Passagierslijsten 1928Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam: Passagierslijsten 1929-1930Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamPassagierslijsten, vermeldende naam, voornaam, ouderdom, geslacht, burgerlijke stand, beroep en laatste woonplaats van landverhuizers en toeristen, vertrokken uit Amsterdam Deze lijsten zijn van primair belang, niet alleen voor de Nederlandse groepsmigratie naar Brazilië, maar ook voor de migratie van andere groepen via de haven van Amsterdam: Passagierslijsten 1931-1934Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamStaten van emigranten die zich om inlichtingen aan het bureau van de Commissie hebben vervoegd tussen de jaren 1897 en 1903Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamStaten van Amsterdammers vertrokken tussen 1891 en 1907Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamStaten vermeldende de namen, voornamen, ouderdom, geslacht, beroep, laatste woonplaats van emigranten uit Amsterdam vertrokken (waaronder vertrokkenen door tussenkomst van emigratieagenten), verder namen van schip, schipper en plaats van bestemming (zie ook inv.nr. 5)Noord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamDiverse stukken zoals instructies en wetten voor de Commissie, akten van borgtocht en correspondentie daarover, huurcedullen, krantenknipsels, verslag van de Commissie voor de herziening van de wetgeving op de landverhuizers, blanco formulieren en krantenknipsels, oude brieven en aantekeningenNoord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamDiverse brochures betreffende scheepvaart en landverhuizing; verslagen betreffende de werking en de toepassing van de Schepenwet; wetten en besluiten betreffende de doortocht van landverhuizers; StaatsbladenNoord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamDiverse brochures betreffende scheepvaart en landverhuizing; verslagen betreffende de werking en de toepassing van de Schepenwet; wetten en besluiten betreffende de doortocht van landverhuizers; StaatsbladenNoord-Hollands Archief
Archief van de Staatscommissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers te AmsterdamAanvulling, niet nader omschreven losse stukken, onder andere betreffende vergaderingen, reglement van orde en correspondentieNoord-Hollands Archief
Archivalia C. van ReemstVerslag van een oriëntatiereis van S.C. Waterdrinker naar Brazilië 1983Katholiek Documentatie Centrum
Archivalia C. van ReemstVerslag "Op weg met de Nederlandse landbouwvestigingen in Brazilië' van een werkbezoek van F. BuysseeKatholiek Documentatie Centrum
Archivalia C. van ReemstVerslag "Met het oog op Brazilië" van een reis van W. Muilwijk van 13 mei tot 6 juni 1986Katholiek Documentatie Centrum
Archivalia C. van ReemstBrochure "Brazilië als emigratieland voor Nederlandse landbouwers' door F.P.M. BuysseKatholiek Documentatie Centrum
Archivalia C. van ReemstRede "Brazilië als emigratieland voor Nederlandse landbouwers" door D. Vermeulen. Met bijlagen.Katholiek Documentatie Centrum
B.M.I. DelfgaauwCorrespondentie met personen en instellingen in Brazilië. Met bijlagenKatholiek Documentatie Centrum
B.M.I. DelfgaauwStukken betreffende Emigratie Brazilië; J.L.W. CorneilleKatholiek Documentatie Centrum
B.M.I. DelfgaauwStukken betreffende Emigratie Brazilië: C.B. PijnappelsKatholiek Documentatie Centrum
B.M.I. DelfgaauwStukken betreffende Emigratie Brazilië: J.A. JansenKatholiek Documentatie Centrum
Beers, J.C.A. VanStukken betreffende een emigranten-nederzetting in de Braziliaanse staat Sao Paulo "Fazenda Rebeirao" nabij Campinas (Holambra). De omslag bevat brieven van ontevreden Holambra-emigranten, die later naar Nao Me Toque vertrokken.Katholiek Documentatie Centrum
Bureau van StatistiekIngekomen stukken en minuten van verzonden stukken. Gegevens over landverhuizers uit DrenteDrents Archief
Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië, 1954-1958Stukken betreffende verzoeken voor emigratie naar Brazilië, met overzichtstaten van aanmeldingen.Nationaal Archief
Centraal Missie CommissariaatVerslag van C.J.M. Wijnen over zijn praktijktijd op de landbouw- en veeteeltcoöperatie in Brazilië als stagiaire van de Katholieke Centrale Emigratie StichtingKatholiek Documentatie Centrum
Christelijke Emigratie CentraleFinanciële stukken. Balansgegevens, jaarrekeningen van bijzondere activiteiten en van subsidierekening, controlerapporten, accountantsverklaringenHistorisch Documentatie Centrum voor het Protestantisme
Christelijke Emigratie CentraleCorrespondentie uitgaandHistorisch Documentatie Centrum voor het Protestantisme
Christelijke Emigratie CentraleCorrespondentie geïnteresseerdeHistorisch Documentatie Centrum voor het Protestantisme
Christelijke Emigratie CentraleStukken van het Dagelijks Bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale; Bijlagen bij agenda’sHistorisch Documentatie Centrum voor het Protestantisme
Christelijke Emigratie CentraleNotulen van het Dagelijks Bestuur van de Christelijke Emigratie CentraleHistorisch Documentatie Centrum voor het Protestantisme
vorige
12...18
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in