Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Voorbeeld 3: Brief uit Batavia, 7 november 1802

In het camppement bij Weltevrede den 7 novr. 1802

Vindplaats: HCA 32/1697-2       

In december 1794 steken Franse troepen de bevroren rivieren over naar het hart van de Republiek. Stadhouder Willem V vlucht op 17 januari 1795 naar Engeland. De Patriotten nemen het heft in handen. Nederland staat aan de vooravond van twee decennia Franse invloed en overheersing. Het Nederlands grondgebied in de Oost gaat geleidelijk over in Engelse handen. 

Briefschrijver Thierens heeft in Batavia de militaire rang van eerste luitenant. Hij gunt ons direct en indirect een kijkje in zijn bestaan als militair, vertelt iets over de tijd en de plaats waarin hij zich bevindt.

Thierens is gelegerd op Weltevreden. Dit zeventiende-eeuwse landgoed ligt in de bovenstad, ten zuiden van Batavia. In de tijd dat Thierens zijn brief schrijft, wordt een begin gemaakt met de uitbreiding van dit gebied. De bestuursinstanties en de huizen en kazernes voor de militairen vinden hier uiteindelijk hun plek.

Over de uniformen in Nederlands-Indië uit deze periode is weinig bekend. Interessant is daarom Thierens' beschrijving: 'Onze uniform is blauwe rok, roode referre [boord], witte passepoils [stroken], witte voering, witte knoopen, witte ondergoed, en bottines [halve laarzen] of halve slappe stevels [halve hoge laarzen]'.

Binnenkort verwacht Thierens als onder-majoor naar Malakka, dat sinds kort weer in Nederlandse handen is, gezonden te worden. Hij verwacht ook dat zijn vader naar Malakka gaat als secunde, hoofd van de handel en administratie. De Haarlemmer François Thierens is geen onbekende in Malakka. Op het VOC-schip de Scholtenburg komt hij als konstabelsmaat (verantwoordelijk voor het geschut) in 1765 in Batavia aan. Als het gezag hem in Malakka stationeert, doorloopt hij een glansrijke carrière in de ambtenarij en commercie. Vóór 1780 is hij al onderkoopman, secretaris van politie, soldijboekhouder en winkelier geweest. Daarna klimt hij op tot opperkoopman, fiscaal, president van de Weeskamer en van de Raad van Justitie, tot we hem in 1789 tegenkomen als hoofd van de handel en administratie. Uiteindelijk komt de familie in 1800 terecht in Batavia.

Tot slot meldt Thierens dat hij geen tijd heeft om zijn familie te schrijven. Hij verzoekt zijn neef de hartelijke groeten over te brengen.

Bekijk de brief uit Batavia.
Lees de transcriptie van de brief.

Transcriptie en toelichting: Peter de Bode
Bron (voor complete toelichting): Sailing Letters Journaal 1

Sailing Letters

 

 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in